L'AMB obre la primera línia de subvencions per ajudar els autònoms a renovar el parc mòbil amb vehicles menys contaminants i adaptar-lo a la ZBE Rondes BCN

Tornar

| Tema: AMB - Institucional, Contaminació, Mobilitat i transport, Mobilitat laboral, Mobilitat sostenible

L'AMB destinarà anualment 1,2 milions d'euros per a aquestes subvencions, que s'estima que permetran renovar cada any entre 400 i 600 vehicles. L'objectiu és facilitar la renovació del parc mòbil més envellit i contaminant per ajudar a adaptar-se a la nova normativa de circulació de la ZBE Rondes BCN. Aquest nou paquet de subvencions forma part del nou Pla de mobilitat sostenible de l'AMB 2020-2023, que està dotat en total amb 26 milions d'euros.

DUM


L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat avui, 25 de febrer de 2020,  la primera línia de subvencions dirigides als autòn​oms que operen en l'àmbit de la metròpolis de Barcelona. L'objectiu d'aquest paquet de subvencions, aprovat al Consell Metropolità, és finançar parcialment la renovació del parc mòbil metropolità dedicat al transport i distribució urbana de mercaderies (DUM) més envellit i contaminant, donant suport i facilitant així a aquest sector per adaptar-se a la nova regulació de circulació de vehicles en l'àmbit de la ZBE Rondes BCN.

Aquest nou paquet de subvencions forma part del nou Pla de mobilitat sostenible de l'AMB 2020-2023, que està dotat en total amb 26 milions d'euros i que es va aprovar el gener al Consell Metropolità.

"Som conscients que el sector del transport de mercaderies ha de fer un esforç, els propers anys, per renovar el seu parc amb vehicles de baixes emissions i preveure noves estratègies de distribució, sobretot per a l'últim quilòmetre. Per això hem volgut crear expressament aquestes subvencions, per facilitar aquest pas als autònoms que són un dels sectors més vulnerables", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

Característiques de les subvencions, beneficiaris i tipus de vehicles
L'AMB dedicarà cada any 1,2 milions d'euros a aquestes subvencions, fins l'any 2023, i es podran distribuir en diverses convocatòries al llarg de l'any. Concretament, facilitarà la compra de furgonetes, bicicletes o tricicles de càrrega. Qualsevol dels vehicles subvencionables haurà de dedicar-se al transport o a la distribució urbana de mercaderies.

Els beneficiaris de les subvencions seran autònoms, degudament donats d'alta i actius, i que tinguin, com a mínim, una base operativa en qualsevol del 36 municipis metropolitans,  sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions de 17 de novembre i que compleixin els requisits especificats en las bases corresponents.

A banda, per aconseguir la subvenció, han de complir els següents requisits:

  • En el cas de furgonetes o camions lleugers (N1):
    • Ser titulars d'un sol vehicle autoritzat per al transport i la distribució de mercaderies a l'àmbit metropolità de Barcelona
    • Haver desballestat un vehicle (l'únic vehicle autoritzat esmentat al primer punt) sense etiqueta ambiental de la DGT per aconseguir la subvenció
    • Acreditar rendiments nets d'activitats econòmiques inferiors a 30.000 € anuals durant el període impositiu immediatament anterior
  • En el cas de les bicicletes o tricicles de càrrega, han d'acreditar rendiments nets d'activitats econòmiques per un valor inferior a 30.000 € anuals durant el període impositiu immediatament anterior
Els vehicles subvencionables han de ser nous i matriculats, quan ho requereixin, en un dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i comprats en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d'atorgament de la sol·licitud de subvenció.  

L'import màxim de subvenció per a cada vehicle varia en funció de la categoria de vehicle i la seva motorització. Els imports corresponents a la subvenció oscil·len entre els 1.500 euros, per a una bicicleta o tricicle de càrrega, i els 3.500 euros, per a una furgoneta 100 % elèctrica. Amb detall, es poden veure a la taula següent:

Categoria del vehicle Observacions Ajuda màxima
Furgonetes o
camions lleugers
N1

(MMTA inferior 3,5 t)
Vehicles elèctrics purs (BEV9 Autonomia superior a 72 km 3.500 €
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV) o vehicles híbrids endollables (PHEV) Autonomia en modo elèctric superior a 32 km 2.000 €
Vehicles propulsats amb un motor de combustió interna que utilitzi GLP, GNC, GNL o bifuel - 2.000 €
Bicicleta o tricicle de càrrega - 1.500 €

Renovació del parc circulant
L'AMB estima que amb aquest nou programa subvencions, podran ser renovats anualment entre 400 i 600 vehicles, entre furgonetes, bicicletes i tricicles.

Sobre la radiografia dels vehicles DUM a la metròpolis de Barcelona, es calcula que el 51 % del parc de furgonetes matriculades a l'àmbit metropolità no disposa d'etiqueta ambiental de la DGT. D'altra banda, analitzant el parc circulant als accessos de Barcelona (el que es podria assimilar al de la ZBE Rondes BCN), que és el que es veu afectat per la mesura, el percentatge de furgonetes sense etiqueta ambiental de la DGT és el 25 % de totes les furgonetes circulants.