L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona llancen una campanya informativa per donar a conèixer la zona de baixes emissions rondes de BCN, que entra en funcionament l'1 de desembre

| Tema: Contaminació

També hi col·laboren els municipis implicats en la ZBE Rondes de Barcelona: l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Les restriccions, que tindran lloc quan la Generalitat declari episodi de contaminació, s'establiran entre les 7 h i les 20 h dels dies laborables per als turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT i furgonetes anteriors a Euro 1. La mesura, que es fa amb l'objectiu de combatre els efectes de la contaminació sobre la salut dels ciutadans, anirà acompanyada d'altres actuacions per afavorir la mobilitat sostenible, com és el reforç del transport públic.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona han llançat aquesta setmana la primera campanya informativa conjunta per explicar als usuaris dels vehicles privats i, en general, a la ciutadania, l'entrada en funcionament, l'1 de desembre de 2017, de la zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona (ZBE àmbit Rondes de Barcelona), que suposa restriccions en aquesta àrea per als vehicles més contaminants. Inicialment, a partir de l'1 de desembre de 2017, les restriccions s'aplicaran quan la Generalitat de Catalunya declari un episodi de contaminació atmosfèrica (que acostuma a passar 2-3 vegades l'any), i, a partir de l'any 2020, de manera permanent.

L'objectiu de la campanya, que estarà activa durant un mes i que compta també amb la col·laboració dels altres quatre municipis afectats per la ZBE àmbit Rondes de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat), és donar a conèixer la delimitació territorial d'aquesta àrea de baixes emissions abans de la seva posada en funcionament i el motiu últim de la seva creació: garantir una qualitat de l'aire saludable per a les persones.

"S'ha d'avançar en l'assumpció del canvi d'hàbits cap a una mobilitat més sostenible i lliure de fums en benefici de la salut de les persones i interpel·lar la ciutadania sobre la necessitat de que tothom actuï, pel benefici comú", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda. "És un tema de salut pública. Recordem que la contaminació de l'aire agreuja malalties i provoca morts prematures" ha afegit Poveda, que també ha destacat que "el que estem fent des de l'AMB i els municipis metropolitans es preparar-nos per complir amb l'acord al què vam arribar les diferents administracions a la cimera del 6 de març de 2017 i tenir-ho tot a punt per la data de l'1 de desembre del 2017".

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, assegura que l'Ajuntament de Barcelona està apostant "per crear una ciutat que garanteixi el dret a la salut de les persones" i ha afegit que "un dels objectius clau és la lluita contra la contaminació". "Hem apostat per fomentar el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu, i ho continuarem fent, però no és suficient" ha afirmat Sanz que ha recordat que "cal evitar que els cotxes més contaminants circulin per la ciutat". Per aquest motiu l'Ajuntament de Barcelona ha estructurat, amb la resta d'administracions públiques, les zones de baixes emissions que ara es posaran en marxa. "Cal que la ciutadania tingui a l'abast la màxima informació i per això posem en marxa una important campanya de comunicació amb tots els detalls i les alternatives, perquè per fer una ciutat més saludable cal comptar amb la col·laboració de tots, perquè és entre tots que ho farem possible", ha conclòs.

La contaminació suposa una problemàtica important. L'any 2016 a Barcelona es van superar els valors de referència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) pels contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5) benzè, ozó i benzo(a)piré. Respecte la normativa vigent a tot Europa, el 2016 es van complir els corresponents valors límit o objectiu establerts per a 11 contaminants però es va superar el valor límit anual de diòxid de nitrogen (NO2). Així doncs, el 68% de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors als establerts per als òxids de nitrogen NO2 (tant els valors límits de la UE com els de referència de l'OMS). En el cas de material particulat, el 97% de la població es troba potencialment exposada a nivells superiors als de referència marcat per l'OMS.

Transports i opcions alternatives al vehicle privat

Un altre dels objectius principals que persegueix la campanya és facilitar als ciutadans informació d'acompanyament i alternatives de transport en el seves rutes i desplaçaments diaris, en cas d'estar afectats per la restricció. La finalitat és acompanyar l'usuari del vehicle privat perquè adapti els seus hàbits a la nova restricció de circulació amb tranquil·litat i sense  rebutjos.  En aquest sentit, tant l'AMB com l'Ajuntament de Barcelona ofereixen tota la informació necessària en els seus webs. 

Així, l'AMB ha activat el web canvidhabits.com, que explica àmpliament la mesura i permet al ciutadà resoldre els dubtes més freqüents sobre les restriccions de circulació. Per exemple, a través d'una eina online, el ciutadà pot introduir la matrícula del vehicle i saber si està afectat per aquesta mesura, o conèixer els nous títols ambientals de transport alternatius al vehicle privat (T-aire i T-verda). El web també ofereix rutes alternatives, amb transport i pàrquings públics (park&ride), entre d'altres recursos.

El web municipal Qualitat de l'Aire www.barcelona.cat/qualitataire sintetitza tota la informació sobre l'estat de la qualitat de l'aire a la ciutat, amb consells i eines per facilitar la reducció de la contaminació i fer una ciutat més saludable. El web municipal ofereix un mapa de l'estat de la qualitat de l'aire, un mapa detallat de la zona de baixes emissions, eines per comprovar en línia com afecta o no la restricció a partir de la matrícula a cada vehicle al municipi de Barcelona, o els reforços especials de transport públic, entre d'altres.

Presència en espais i indrets habituals per als conductors

Els principals canals de difusió de la campanya són la ràdio, que acompanya els conductors durant els seus trajectes, així com els entorns urbans de circulació de vehicles, ja sigui mobiliari exterior (banderoles, opis), transport públic (autobusos, TRAM...) o tanques publicitàries als accessos de la ciutat (estàtiques i leds). La campanya també està present en zones de consum dels conductors i usuaris de vehicles, com els centres comercials i les benzineres.

Aquesta campanya dona resposta conjunta i coordinada al compromís de difusió i sensibilització en relació amb la contaminació i els episodis d'alta contaminació d'ambdues administracions, d'acord amb el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica i el Pla contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona amb mesures estructurals i específiques per a episodis d'alta contaminació.

ZBE àmbit Rondes de Barcelona: àmbit territorial, horaris, dies i excepcions

A partir de l'1 de desembre del 2017, en situació d'episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta zona de baixes emissions. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, els que no tenen etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). 

A l'hivern-primavera 2017-18, s'afegeixen a les restriccions les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, queden estaven exempts de la mesura durant el 2017. Els vehicles d'emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular sempre,  independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Les restriccions de trànsit s'estableixen entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables des de l'endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d'episodi. Per tant, mentre duri l'episodi, els vehicles esmentats només podran circular en la franja horària compresa entre les 20.00 h i les 6.59 h dels dies laborables i tots els caps de setmana i festius.

Reforç del transport públic en dies d'episodi de contaminació

Durant els episodis de contaminació, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa: s'augmentarà l'oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, especialment en les hores punta mentre duri l'episodi. També s'activarà la T-aire, la targeta per als dies d'episodi de contaminació. Des del 2 d'octubre, es pot adquirir la T-verda, que permetrà viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no en comprin cap altre.

Pel que fa als reforços de transport públic de l'AMB, la xarxa de metro es reforçarà en hores punta amb un tren més en cada línia convencional i personal d'informació i atenció a les estacions de més afluència i les d'enllaç amb altres xarxes ferroviàries. Amb aquest reforç tota la xarxa tindrà una freqüència de pas al voltant dels 3 minuts, quan actualment la mitjana està en 3-4 minuts. L'hora punta s'allargarà fins a les 11 h. Pel que fa als autobusos metropolitans, es reforçaran els corredors amb més demanda. A les línies de bus metropolità de l'AMB s'incorporaran 30 autobusos en hora punta, 15 al Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès nord. Aquests reforços es duran a terme en hora punta de matí i de tarda.

Per tal de facilitar la circulació dels vehicles de transport públic, el Servei Català de Trànsit instal·larà un carril bus provisional d'entrada a Barcelona a la B-23 durant l'episodi ambiental declarat i l'AMB impulsarà mesures permanents per millorar el carril bus d'entrada a Barcelona per la Gran Via, C31 Sud.

Documents relacionats