L'AMB culmina la recuperació socioambiental del riu Llobregat

| Tema: Riu Llobregat

  • Enllestides les obres en quatre trams del riu Llobregat (Pallejà, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló), amb una inversió superior als 2,6 milions d'euros.
  • Aquestes actuacions responen als principals objectius del futur PDU metropolità: naturalitzar els espais oberts, millorar la permeabilitat de les infraestructures i connectar espais naturals amb nuclis urbans.

L'AMB finalitza les actuacions de millora i transformació del riu Llobregat que consoliden aquest curs fluvial metropolità com un espai de lleure i esport, i alhora com un ecosistema blau amb més qualitat paisatgística i ambiental.

Les intervencions s'han portat a terme als marges de Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, que sumen quasi 10 km de longitud de camí paral·lel al riu i els accessos des dels nuclis urbans als municipis.

El conjunt d'actuacions doten d'identitat metropolitana el riu Llobregat i alhora s'adapten a les particularitats locals de cada municipi.

Les intervencions compartides són les següents:

  • Pavimentació: millores en el ferm. El material utilitzat és una barreja de tot-u amb sauló, que té un baix impacte ambiental i és permeable, de tal manera que absorbeix l'aigua de la pluja.
  • Gestió natural de l'aigua a través de cunetes verdes: millores en el drenatge per evitar l'erosió de terra i evitar que es malmetin els camins en episodis de pluja torrencial.
  • Qualitat paisatgística: millora de la qualitat amb plantacions d'arbrat i espècies arbustives al llarg de tot el recorregut. L'actuació ha comportat la plantació de més de 100 noves unitats d'arbrat i nombroses arbustives.
  • Increment i millora de serveis i equipaments: creació de nous miradors, àrees d'estada i esbarjo, punts de trobada, fonts d'aigua i un reforç en la senyalització dels espais. S'han generat 6 nous espais d'estada-miradors al riu i s'ha reforçat la informació dels punts d'interès.
Les actuacions particulars per a cada un dels municipis són les següents:

Sant Boi de Llobregat: millora dels camins d'accés al riu, que formen part de l'Anella Verda a l'entorn fluvial, i arranjament del vial paral·lel a la carretera BV-2002 utilitzat per a activitats agrícoles.

Les actuacions s'han fet al camí del marge dret del riu, el camí de la riera de Can Soler, i el recorregut de vianants que hi ha al lateral del vial de servei del Parc Agrari del Baix Llobregat, paral·lel a la carretera de Sant Vicenç i a l'accés a l'estació de FGC de la Colònia Güell. Aquests itineraris, amb una longitud de 3,5 km, esdevenen més accessibles, amples, segurs i interconnectats. 

Les actuacions de Sant Boi tenen una inversió de 600.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

Santa Coloma de Cervelló: es tracta de la primera fase dins d'aquest municipi i té l'objectiu de consolidar els recorreguts d'accés a l'àmbit fluvial del Llobregat i fer-los més accessibles, inclusius i resistents als fenòmens meteorològics adversos. Aquesta actuació comprèn la transformació de la porta d'accés al riu Llobregat des de la carretera BV-2002 seguint el camí paral·lel fins a la riera de Can Julià. D'altra banda, s'han realitzat actuacions de millora a la desembocadura de la riera, així com al camí d'accés a l'àmbit fluvial per sota de l'AVE.

La inversió ha estat  de 360.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

Sant Vicenç dels Horts: primer pas per construir el futur parc fluvial de Sant Vicenç dels Horts, que pretendrà recuperar i rehabilitar els anomenats "espais de la forest d'utilitat pública". Es tracta d'unes superfícies forestals existents entre l'AVE i el camí del marge dret del Llobregat pertanyents a la Generalitat de Catalunya. Aquest futur parc fluvial potenciarà l'ús social, els horts de lleure i l'agricultura experimental. El programa d'usos que hi ha previst és el següent: zona de jocs infantils, prat per a la pràctica d'esports, zona de pícnic i zona d'entrenament caní.

D'aquesta manera, es produeix una concentració d'activitats lúdiques en una zona prèviament molt antropitzada per preservar millor la resta com un espai natural.

Les intervencions han consistit en l'arranjament i millora de dues zones addicionals: el camí del marge dret de la riera de Torrelles al pas sota l'AVE i l'A-2 i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la riera de Cervelló.

L'actuació a Sant Vicenç dels Horts ha suposat una inversió de 360.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

Pallejà: creació de punts de trobada o portes als dos camins d'accés, millores en el ferm, millores en el drenatge per evitar l'erosió de terra i potenciar la resiliència davant d'episodis de pluja torrencial, arranjament dels passos inferiors per superar barreres d'infraestructures com l'AVE i l'A-2 i millora de la qualitat paisatgística amb plantacions d'arbrat.

La inversió del projecte ha estat de 600.000 €, finançada en un 75 % per l'AMB i en un 25 % l'Ajuntament.

Documents relacionats