L'AMB aprova l'adjudicació del servei de l'Aerobús i l'Acord per a la nova mobilitat metropolitana després de la COVID-19

| Tema: Mobilitat i transport

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat avui, dimarts 30 de juny de 2020, l'adjudicació de la concessió del servei públic de l'Aerobús.

Aerobús

Atès que l'empresa més ben classificada finalment es va retirar del concurs, per la impossibilitat de complir la seva oferta en els termes que es va presentar, i en compliment del que disposa l'article 150 de la Llei de contractes del sector públic, es va proposar la segona empresa més ben classificada.

Un cop s'ha comprovat que aquesta empresa proposada com a adjudicatària compleix els requeriments de conformitat que estableix l'article 150 de la Llei de contractes del sector públic, l'AMB ha aprovat avui l'adjudicació de la concessió de l'Aerobús a favor de la UTE ALCALABUS,SL - CASTROMIL, SA - EMPRESA MONFORTE, SAU.

L'AMB recorda que el procediment s'ha realitzat seguint el procés de contractació, a través de concurs públic, de manera clara i transparent, amb tots els requisits legals i amb total transparència.

L'AMB també recorda que la resolució d'aquesta adjudicació permetrà renovar i modernitzar la flota d'autobusos de l'Aerobús, un pas indispensable per mantenir els estàndards de qualitat del servei públic i ambientalitzar la flota per seguir lluitant contra la contaminació atmosfèrica. També es recorda que s'incrementarà la rendibilitat, i així s'ingressaran més diners a l'erari públic, ja que el cànon establert és més elevat que l'actual. El cànon unitari per trajecte venut del nou contracte serà almenys de 3,01 euros, mentre que el cànon que ingressa l'administració actualment és de 2,30 euros.

L'Aerobús, que és de titularitat i de gestió de l'AMB, està integrat per dues línies d'autobús (A1 i A2) que connecten respectivament el centre de Barcelona (Pl. de Catalunya) amb les terminals T1 i T2 de l'aeroport, en 35 minuts. La flota de l'Aerobús és de 30 vehicles. L'any 2019, aquest mitjà de transport específic per als passatgers d'avió va tenir 5.784.717 viatges.

La nova mobilitat després de la COVID-19
Paral•lelament, el Consell Metropolità de l'AMB també ha aprovat avui l'Acord per a la nova mobilitat metropolitana, que ja es va presentar a la premsa el passat mes de maig i se centra en 4 grans eixos i 23 mesures prioritàries. L'acord s'ha treballat amb els 36 ajuntaments metropolitans i altres agents públics i privats.

Prova: $provaURL