)

En marxa els ajuts metropolitans cap al Residu Zero

| Tema: Residus

S'entregaran fons a 20 municipis metropolitans per valor de 3,3 milions d'euros durant els anys 2017 i 2018. L'objectiu dels projectes és trencar la situació d'estancament de la recollida selectiva i augmentar els nivells de reciclatge.

L'AMB ha atorgat les subvencions als municipis metropolitans, de cara a posar en funcionament projectes que millorin els índexs de recollida selectiva dels residus, que actualment estan estancats entorn del 35%.

L'objectiu de l'AMB amb aquesta iniciativa és complir els objectius europeus i desenvolupar una estratègia de residu zero, a fi d'arribar a reciclar el 50% els residus municipals l'any 2020, tal com estableix la Directiva marc de residus (DMR).

Evolució en la generació de residus

Entre els anys 2007 i 2013, la producció de residus per habitant va disminuir fins a arribar a una xifra de 425 kg per habitant i any. Des de llavors, però, la generació ha tornat a augmentar, i s'ha situat actualment vora 440 kg per habitant i any.

Davant d'aquest augment en la producció, combinat amb l'estancament en els índexs de separació de residus, l'AMB ha conclòs que el model fins ara vigent, basat majoritàriament en la recollida voluntària en contenidors al carrer, ha tocat sostre. Així mateix es considera que l'assoliment dels objectius europeus no poden basar-se només en campanyes d'educació i comunicació ambiental dirigides a la ciutadania, sinó que s'han de fer canvis en els sistemes de recollida.

Entrega de les subvencions

Davant d'aquesta situació, i emmarcat en una declaració del Consell Metropolità, l'AMB va iniciar un procés de suport tècnic i econòmic als municipis que introdueixin canvis en els models de recollida que afavoreixin l'increment de la quantitat i la qualitat de la recollida, així com de sistemes de seguiment que permetin identificar els generadors dels residus, i les actuacions específiques sobre grans productors.

L'AMB farà arribar aquests ajuts econòmics, per un valor de 3,3 milions d'euros, entre el 2017 i el 2018, a 20 municipis metropolitans que han presentat projectes innovadors de recollida selectiva. A banda del suport econòmic, l'AMB també oferirà suport tècnic i institucional als municipis que vulguin fer passos decidits per millorar els nivells de separació de deixalles per fraccions.

Un exemple d'aquests projectes seria la implantació de sistemes de control de la quantitat de residus produïts pels establiments comercials per tal de facilitar la implantació de taxes d'acord amb la generació, tal com han proposat els municipis d'Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.

Altres municipis, com el Papiol, han elaborat projectes per implantar sistemes que, mitjançant sensors, identifiquin els usuaris de cada contenidor, de manera que s'individualitza la recollida i permet reforçar les campanyes de comunicació dirigides als ciutadans segons els seus hàbits de separació.

Alguns municipis han decidit estudiar el canvi de model de recollida i sumar-se als més de 130 municipis catalans que recullen "porta a porta". La implantació d'aquest sistema permetria a Ripollet saltar de menys del 30% de recollida selectiva a més del 60% gràcies al nou sistema. Quatre municipis metropolitans més estan estudiant implantar aquest sistema en els propers anys, mentre que els que ja el van adoptar fa anys, com Torrelles de Llobregat i Tiana, continuen proposant millores, que gràcies a les subvencions de l'AMB seran una realitat.

Una altra de les línies que ha pres força gràcies a la convocatòria d'ajuts ha estat la implantació de recollides comercials, amb projectes presentats per municipis com Cornellà, Sant Cugat i Sant Feliu de Llobregat.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
#
Tràmits relacionats
Prova: $provaURL