El transport públic metropolità, servei essencial durant la pandèmia i segur enfront de la covid-19, ha tingut 389,20 milions de viatgers l'any 2020, un 46,7 % menys de demanda que l'any anterior

La pandèmia de la covid-19 ha trencat radicalment la tendència positiva de demanda dels darrers anys i ha suposat una pèrdua de 340,94 milions de viatges. El bus metropolità i el metro, serveis essencials de mobilitat durant l'emergència sanitària, s'han adaptat des del principi a la lluita contra la covid-19 i han esdevingut referents en protocols de protecció i seguretat al transport públic enfront del coronavirus. Arran de la crisi sanitària, l'AMB ha participat, amb el bus metropolità i el metro, al projecte europeu CD-Clean Urban Mobility COVID-19, una prova pilot per desinfectar el transport públic d'Europa amb una innovadora solució aquosa d'efecte perllongat. "Ara hem d'ajudar a apaivagar aquesta tercera onada del coronavirus, recuperar la confiança en el transport públic i seguir potenciant la mobilitat sostenible, que repercuteix en la salut pública", explica Poveda

Imatge ciutadans esperant el bus

Segons les dades de tancament de l'any 2020, entre el gener i el desembre del 2020 s'han fet 389,20 milions de viatges amb el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); aquest volum representa una important disminució, del 46,7 %, respecte al mateix període del 2019, és a dir, 340,94 milions de viatges menys. Aquest fort decrement de la demanda, causat per la pandèmia de la covid-19, segueix la tendència de tots els transports públics de l'ATM i de la resta d'Espanya i ha trencat radicalment la tendència positiva dels darrers anys, en què s'havia arribat a batre rècords històrics de demanda. 

"La covid-19 ens ha trastocat i ha impactat en tots els àmbits. Des de l'AMB, hem fet un esforç econòmic i de gestió per garantir la prestació dels serveis en plenes condicions d'oferta i qualitat i per oferir les màximes garanties, sempre seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i vetllant tant pels usuaris com pel treballadors. Ara, hem d'aconseguir apaivagar, entre tots, aquesta tercera onada del coronavirus, i, progressivament, recuperar la confiança en el transport públic", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. 

"Més enllà del complex context actual, el transport públic ha de ser la primera opció de transport sempre que sigui possible. Per això des de l'AMB seguim impulsant contínuament millores dels serveis i les connexions per fomentar la intermodalitat. També, davant aquesta situació i per salut pública, hem de seguir potenciant una mobilitat metropolitana més sostenible", afegeix Poveda, recordant l'aposta de l'AMB per la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l'aire.

La taula següent mostra l'evolució de viatgers acumulats del període gener-desembre entre 2020 i 2019, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per operadors privats, com de les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

Viatgers AMB acumulats gener-desembre (en milions)
2020 2019 Variació 2020/19 %
Gestió directa 333,38 627,34 - 293,96 - 46,9 %
Gestió indirecta 55,81 102,79 - 46,98 - 45,7 %
Total AMB 389,19 730,13 - 340,94 - 46,7 %

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)
Entre gener i desembre del 2020, l'evolució del nombre de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB també ha reflectit un gran decrement. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han perdut el 46,9 % de viatgers respecte a l'any anterior. 

Analitzant-la individualment, a la xarxa de metro es van fer 217,92 milions de viatges, el 47,1 % de viatges menys que l'any anterior, és a dir que se n'han deixat de fer 194,03 milions.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, en el mateix període han registrat una disminució de viatges del 45,5%. Els han utilitzat 115,08 milions de viatgers, mentre que 96,02 milions han deixat de fer-ho

Serveis d'autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)
Entre gener i desembre del 2020, els serveis de gestió indirecta de l'AMB també han registrat una reducció important de viatgers, del 45,7% respecte a l'any anterior. S'han realitzat un total de 55,81 milions de viatges i se n'han deixat de fer 46,98 milions

El servei nocturn de bus metropolità de l'AMB, el Nitbus, ha estat el servei de transport de l'AMB que ha perdut més demanda durant l'any 2020, a conseqüència de les restriccions de la mobilitat nocturna derivada del toc de queda establert. Aquesta pèrdua ha estat molt superior a la dels serveis diürns. Concretament, el Nitbus ha tingut un 61,8 % menys de demanda, que representa 5,56 milions de viatges menys. 

El transport públic metropolità, espai segur enfront de la covid-19
El bus metropolità i el metro, serveis essencials de mobilitat de l'AMB durant l'emergència sanitària, s'han adaptat des del principi a la nova situació i han esdevingut referents en protocols de protecció i seguretat al transport públic per a la lluita contra la covid-19. L'AMB ha mantingut en tot moment una informació continuada i actualitzada per a l'usuari. 

Totes les empreses de transport públic de l'AMB, tant de gestió directa com indirecta, disposen de la certificació oficial d'espai segur enfront de la covid-19. Des de l'inici de la crisi, es van implementar les corresponents mesures de desinfecció i neteja addicionals. D'altra banda, el bus metropolità va ser el primer servei de bus en dotar-se de mampares per protegir els conductors i els usuaris. 

Compensació de la pèrdua d'ingressos a les empreses operadores
Per compensar la pèrdua d'ingressos tarifaris, l'AMB ha realitzat pagaments extraordinaris a les empreses operadores. Als serveis integrats de transport de gestió indirecta de l'AMB, la pèrdua d'ingressos tarifaris ha estat de 21,49 M€ en relació amb els ingressos del 2019.

Participació de l'AMB en el projecte pioner europeu CD-Clean Urban Mobility COVID-19
Arran de la pandèmia, l'AMB ha participat en el projecte europeu CD-Clean Urban Mobility COVID-19, un dels 11 projectes aprovats pel prestigiós institut europeu EIT Urban Mobility en la convocatòria extraordinària de 5 milions d'euros contra la pandèmia de la covid-19. 

CD-Clean Urban Mobility COVID-19 presenta una solució aquosa d'efecte antisèptic màxim per a la desinfecció i protecció de superfícies, que en els transports i els espais públics permet disminuir l'ús de productes de neteja convencionals. És una solució innovadora, mediambiental, escalable i inspiradora per a les infraestructures de mobilitat com les estacions d'autobús, metro, tren i aeroports.

L'AMB està coordinant, juntament amb TMB, el seu operador de gestió directa, les proves pilot del projecte europeu CD-Clean en els serveis de bus metropolità i metro.

Documents relacionats
Enllaços relacionats