El transport públic de l'àrea de Barcelona està preparat per a l'inici del curs escolar i l'augment de la demanda

Tornar

Les mesures de prevenció preses pels operadors, juntament amb les mesures d'autoprotecció dels usuaris, fan de la xarxa de transport públic un espai segur
Amb l'entrada en servei de les línies vinculades al període lectiu, l'oferta assoleix el 100 %
Durant els primers dies de setembre, la demanda mitjana s'ha situat al voltant del 60 %

Bus metropolità


Amb l'inici del període lectiu el proper dilluns, la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona s'ha preparat per a un augment de la demanda amb l'entrada en servei del 100 % de l'oferta disponible, inclosos els serveis vinculats a l'activitat lectiva, i amb totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries. D'aquesta manera, es podran atendre les necessitats de desplaçament de la ciutadania i fer-ho amb total seguretat, encara que això pugui comportar una densitat important d'usuaris en determinats moments del dia i en determinades línies.

Diferents estudis internacionals han posat de manifest que viatjar en transport públic no és una font important de transmissió del contagi i, per tant, la xarxa de transport públic es considera segura.

Mesures per part dels operadors

Els diferents operadors han posat en marxa diverses mesures d'higienització i prevenció per garantir la seguretat de la xarxa. Entre aquestes mesures hi trobem la renovació constant de l'aire a tots els vehicles, la presència de personal d'atenció a les persones usuàries en els punts amb més probabilitat de concentració, la senyalització de les estacions o la col·locació de dispensadors de gel hidroalcohòlic. Actualment, totes les estacions de FGC, 72 estacions de TMB i 20 de Rodalies de Catalunya ja disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic. Els principals operadors ja han obtingut, o estan en procés d'obtenir, la certificació d'espai segur d'acord els protocols de neteja i desinfecció davant la COVID-19.

Evitar les hores punta i fer servir correctament la mascareta

Les mesures d'autoprotecció per part dels usuaris són imprescindibles. L'ús permanent de la mascareta col·locada correctament i evitar les accions que obliguin a treure-se-la, com menjar i beure, són mesures bàsiques. També es demana a tothom que circuli adequadament per les estacions i els passadissos, seguint la senyalització existent, que esperi el vehicle següent en cas que sigui necessari i que eviti llargues converses dins dels vehicles. D'altra banda, les persones diagnosticades de la malaltia, mentre no tinguin l'alta mèdica, les que estiguin en quarantena i les que no poden dur permanentment la mascareta han d'abstenir-se d'utilitzar la xarxa de transport públic.

L'ATM continua recordant la conveniència de flexibilitzar els horaris de l'activitat laboral i docent que permeti destensar el transport públic durant les hores punta.

Adaptació de l'oferta al període lectiu

Amb l'inici del curs escolar, el transport públic incorpora les línies que donen servei a les zones amb més centres educatius i ofereix tota la capacitat disponible.

  • Metro TMB: l'oferta del metro ja se situa al 100 % i incorpora un reforç de l'oferta habitual durant les hores punta de matí i tarda.
  • Bus TMB: es recupera el 100 % de l'oferta i es tornen a obrir les portes de davant, un cop tots els vehicles estan equipats amb mampares.
  • Rodalies de Catalunya – Renfe: entren en servei la R7 i R8 a partir del dilluns 14. Sense tenir en compte els condicionants de les obres a les infraestructures per al corredor mediterrani i La Sagrera, l'oferta se situa al 100 %.
  • FGC: es manté amb el 100 % de l'oferta, i la L7 recupera el seu trajecte habitual, limitat per obres fins el dijous 10.
  • TRAM: es manté amb el 100 % de l'oferta.
  • Bus metropolità, gestionat per l'AMB: es manté amb el 100 % de l'oferta i incorpora reforços en les línies que van a centres educatius de primària i secundària.
  • Bus interurbà, gestionat per la Generalitat de Catalunya: entren en servei les línies d'autobusos a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Bus urbà dels municipis integrats a l'AMTU: recuperen gairebé el 100 % de l'oferta habitual en la majoria de municipis.
La demanda creix fins al 60 %

Durant els primers dies de setembre, la demanda ha anat augmentant progressivament, fins a situar-se en el 60% de mitjana aproximada. A TMB, la demanda mitjana ha estat del 55 % a bus i metro, i algun dia s'ha arribat al milió de validacions. Pel que fa a FGC, les línies Barcelona-Vallès han arribat al 53 % de la demanda i les de l'eix Llobregat-Anoia al 61 %. Rodalies de Catalunya – Renfe manté la demanda, fins al 55 % de mitjana. Al Trambaix la demanda s'ha situat al 61 %, i al Trambesòs, al 55 %. Pel que fa al bus metropolità de l'AMB i a l'interurbà, han arribat al 58 % i 60 % de la demanda, respectivament. Els autobusos urbans dels municipis gestionats per l'AMTU han tingut una demanda del 55 %.

El servei nocturn de cap de setmana continua limitat

El servei ferroviari –metro, TRAM i FGC– continuarà finalitzant l'horari a mitjanit, inclosos el cap de setmana i els festius. Aquesta oferta restringida es mantindrà fins que l'anul·lació de les mesures que limiten l'oci nocturn no en justifiqui el canvi.

Prova: $provaURL