El Consell Metropolità aprova una declaració institucional de compromís davant dels efectes de la COVID-19, una moció a favor de l'estalvi energètic dels ajuntaments i avança en l'estratègia per erradicar l'amiant

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

La declaració institucional, proposada i aprovada per tots els grups polítcs, agraeix la resiliència de personal sanitari, treballadors essencials, ajuntaments i ciutadania, i marca un seguit de compromisos dirigits a la recuperació econòmica del territori metropolità. La presidenta Ada Colau i els representants de tots els grups metropolitans han destacat que "el que ens demanen els nostres ciutadans i ciutadanes és coordinació i col·laboració efectiva al marge de picabaralles polítiques". L'AMB exigeix a Endesa que permeti als ajuntaments modificar la potència d'energia contractada dels equipaments tancats per la crisi, mesura que representaria un estalvi econòmic important. Llum verda a la memòria justificativa per a l'adhesió de l'AMB a la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya.

Ahir, 6 de maig, es va celebrar el ple del Consell Metropolità, novament de manera telemàtica, atesa la situació d'excepcionalitat a causa de la COVID-19, i seguint les indicacions de confinament. La sessió telemàtica es va desenvolupar sense problemes tècnics i va garantir el funcionament correcte de l'AMB.

El paper de l'AMB davant de la crisi de la COVID-19

Un dels punts del ple va ser l'aprovació d'una declaració institucional de l'AMB, proposada conjuntament per tots els grups polítics que integren el Consell Metropolità.

En aquesta declaració es reconeix l'entrega i responsabilitat dels professionals de la salut i dels treballadors i treballadores dels sectors essencials, i el paper imprescindible tant de la ciutadania, que majoritàriament ha tingut un comportament exemplar, com de de les institucions més properes a la població, és a dir, les del món local i metropolità. Durant la crisi, els ajuntaments metropolitans no només no han aturat els serveis essencials, sinó que han multiplicat els esforços per donar resposta urgent a les necessitats sobrevingudes a causa de la pandèmia.

L'AMB ha actuat d'acord amb la seva responsabilitat pel que fa al manteniment de serveis essencials com el transport públic, el tractament de residus i l'abastiment i sanejament d'aigües, amb mesures de seguretat i dispositius d'emergència, i no ha deixat de fer les tasques habituals en els diferents àmbits, ni de treballar en la implementació de mesures socials, d'habitatge i planificació de polítiques públiques, molt necessàries en el context de la recuperació. Aquesta garantia de servei ha estat possible gràcies a la dedicació de tot el personal dels serveis locals i metropolitans.

També s'han identificat els reptes de futur que planteja l'entrada a la nova normalitat, principalment la recuperació econòmica del territori metropolità, i els esforços que caldrà que facin les administracions per evitar que s'accentuïn les desigualtats socials i es condemni gran part de la població a la pobresa.

Tot i la gravetat de la situació, la declaració destaca oportunitats de millora motivades per la crisi de la COVID-19, com ara nous models de producció i mobilitat, tenint en compte els efectes que la reducció de la mobilitat de vehicles amb combustibles fòssils i de determinades activitats emissores de C02 han tingut en la millora dràstica de la qualitat de l'aire.

La declaració aprovada també marca un conjunt de compromisos i demandes de l'AMB. Així, es reclama als governs de l'Estat i de la Generalitat i a la Unió Europea que es doni més protagonisme i autonomia als municipis i a l'AMB en el disseny i l'aplicació de les mesures de desconfinament i en els plans de recuperació econòmica i social, dotant-los dels recursos necessaris perquè els puguin  aplicar i adaptar a les diferents realitats locals. Alhora, l'AMB es compromet a acompanyar la resta d'administracions, com a motor de la recuperació de l'activitat econòmica, social, cultural i esportiva del país.

En la presentació de la Declaració, la presidenta de l'AMB, Ada Colau va posar un èmfasi especial en que: "El que ens demanen els nostres ciutadans i ciutadanes és coordinació i col·laboració efectiva al marge de picabaralles polítiques que ara ningú no entén. El que expressa, reivindica i proposa aquesta declaració és la necessària unitat i coordinació entre tots els poders públics i les administracions de l'àmbit metropolità, per fer front als efectes de la pandèmia amb la màxima eficàcia, dedicació i solidaritat, amb l'objectiu d'ajudar a superar la greu situació sanitària, social i econòmica que se'n deriva. És aquesta manera de treballar en comú per part de diferents forces polítiques i diferents administracions la que hem de fer prevaler, costi el que costi i per damunt de legítimes diferències, en moments difícils com l'actual."

Tots els grups metropolitans, signants de la declaració, van compartir aquest punt de vista i es van sumar a l'agraïment i reconeixement als treballadors públics. A través dels seus portaveus, van afegir diverses consideracions a la declaració:

El grup PSC-CP va ressaltar "la importància d'una AMB forta, ja que representa la suma del coneixement de la realitat municipal que té cada ajuntament. Una AMB sòlida, amb capacitat per seguir garantint els seveis bàsics a la ciutadania, és una garantia de cohesió social".

En Comú Guanyem va reivindicar "el paper de l'àrea metropolitana de Barcelona com a motor per tornar a crear ocupació i oportunitats en els sectors més afectats per la crisi, amb eines com l'empadronament de tots els residents del territori metropolità al seu municipi, per garantir els serveis bàsics".

ERC va reclamar "més poder de decisió per als ajuntaments metropolitans, així com capacitat de gestionar els superàvits per fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia."

Segons Junts x Catalunya, "cal que l'AMB reforci les seves polítiques socials per ajudar els col·lectius que fins fa poc temps formaven part de la classe mitjana, com les petites empreses i els treballadors autònoms, i que ara es veuen greument afectats per la crisi".

Barcelona pel Canvi va ampliar l'agraïment al sector privat, que "ha posat al servei de les administracions els seus recursos per superar l'impacte de la crisi".

El grup Ciutadans va sol·licitar "una revisió dels pressupostos de l'AMB per descarregar la població, molt castigada per la pandèmia, de responsabilitats econòmiques en forma d'impostos".

El grup PP va demanar fer "autocrítica davant de la gestió de la crisi per la COVID-19 i reconèixer que els mitjans dedicats a la protecció dels treballadors públics podrien haver estat més ben gestionats".

Guanyem Badalona en Comú va reclamar que, "un cop superada la crisi, els serveis bàsics per a la ciutadania, com l'habitatge i el subministrament d'aigua, siguin de gestió pública, per garantir unes condicions més justes".

Ara Decidim Ripollet va demanar "aprendre de la crisi per posar en marxa polítiques destinades a la majoria de la societat i no al servei dels grans interessos econòmics, sense perdre de vista la importància de la sostenibilitat ambiental".

Finalment, el grup Compromís i Acord per Torrelles va defensar "la importància del coneixement científic i la necessitat de donar suport a les institucions científiques per fer front a una crisi com l'actual".

Quan es tinguin clars els impactes econòmics, el Govern Metropolità formularà una proposta de mesures per fer front a la situació postpandèmia, pel que fa a les seves competències, que serà analitzada i informada per una comissió especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.
  • El text complet de la declaració institucional s'adjunta (a peu de plana) a aquesta nota de premsa

L'AMB exigeix a Endesa flexibilitzar els contractes amb els ajuntaments


El Consell Metropolità també va aprovar, per unanimitat, una moció presentada pels grups metropolitans Compromís i Acord per Torrelles, En Comú Guanyem, JuntsxCat, ERC, Ara Decidim Ripollet i Guanyem Badalona en Comú. La moció reclama a la companyia elèctrica Endesa que, davant de la crisi de la COVID-19, permeti als ajuntaments reduir la potència contractada per als equipaments municipals que actualment romanen tancats per causa de força major. Aquesta mesura, que està inclosa en el RD 11/2020, permetria un estalvi econòmic molt important als ajuntaments i significaria reduir els efectes econòmics i socials de la pandèmia sobre la població.

Actualment, Endesa està rebutjant les peticions dels ajuntaments amb l'argument que la flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat que indica el reial decret no fa referència a l'administració local.

Amb l'aprovació de la moció, l'AMB, a banda d'exigir a Endesa que atengui les sol·licituds dels ajuntaments que vulguin canviar la potència elèctrica contractada, donarà suport als consistoris i emprendrà totes les accions necessàries per què s'atenguin les seves sol·licituds, i intercedirà davant del govern de l'Estat en cas que sigui necessari.

L'AMB treballa per erradicar l'amiant


Un altre dels punts aprovats ahir pel Consell Metropolità ha estat la memòria que obre el camí perquè l'AMB s'incorpori a la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya.

Aquesta comissió, adscrita al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, es compon de diferents membres que representen els departaments de la Generalitat, i de dos representants de les administracions locals, a través de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya.

L'AMB considera molt convenient la incorporació a la comissió per avançar en aquest repte de manera sinèrgica, ja que l'ús de l'amiant té una gran incidència al territori metropolità. És per això que l'aprovació de la memòria justificativa també li obre la porta a participar en la Comissió tècnica Desamiant-Cat, de la qual formaran part, a més dels departaments de l'Administració de la Generalitat implicats, totes les administracions de Catalunya que tinguin competències o interessos afectats.

Enllaços relacionats