Comença la construccio de la nova promoció d'habitatges al turó del Sastre de Montgat

Es tracta de la promoció 18J del turó del Sastre, que tindrà 39 habitatges amb protecció oficial (HPO) La sostenibilitat ambiental, la inclusivitat i la flexibilització d'usos dels diferents espais són els eixos principals del disseny d'aquestes promocions

L'AMB, a través de l'IMPSOL, ha començat la construcció d'aquesta nova promoció d'habitatges amb protecció oficial (HPO) a la parcel·la 18J sector Les Bateries situat al turó del Sastre de Montgat. L'equip redactor del projecte i la direcció d'obra és d'UTE Xavier Vendrell + DATA AE.

Es tracta d'un projecte que preveu la construcció de 39 habitatges, 33 places d'aparcament i 1 traster. La promoció es troba ubicada en un solar amb un terreny de pendent pronunciat i constarà de dos edificis adaptats al terreny inclinat i orientats cap a l'est, de tal manera que es potenciarà la qualitat paisatgística amb vistes al mar i l'eficiència energètica dels habitatges amb l'aprofitament de les hores de sol. Precisament, entremig dels dos edificis hi haurà una franja central no edificada que permetrà millorar la lluminositat natural i la ventilació. 

El primer edifici, que es construirà a la cota més alta de la parcel·la i tindrà una alçada de dos pisos, constarà de 17 habitatges i 17 places d'aparcament. El segon edifici, dividit en dos blocs, estarà situat a la cota més baixa de la parcel·la i tindrà una alçada de quatre pisos, constarà de 22 habitatges i 16 places d'aparcament. Els dos blocs estaran unificats per una passera exterior comuna a cada planta i connectats entre si pel nucli d'escales i ascensor.

La sostenibilitat és un dels eixos prioritaris de la promoció, amb un compromís ferm de l'AMB per pal·liar l'emergència climàtica en l'àmbit de l'habitatge.

Les estratègies ambientals implementades en el projecte han permès obtenir una qualificació energètica A. Les més importants són les següents:

  • Creació de galeries bioclimàtiques –galeries tancades amb doble vidre– orientades al sud que tenen una funció diferenciada segons l'estació de l'any: a l'hivern actuen com un sistema de captació d'energia solar per reduir la demanda energètica dels habitatges, mentre que a l'estiu permeten la ventilació creuada i així es redueix la demanda d'aire condicionat a l'interior de les llars.
  • Reducció de la demanda energètica als habitatges mitjançant els aïllaments i la ventilació creuada.
  • Ús d'instal·lacions d'alta eficiència energètica mitjançant aerotèrmia per a la calefacció i per a la producció d'aigua calenta.
  • Incorporació de materials reciclats i reciclables, sans i saludables, com són les balconeres de fusta, els taulells de marbre de les cuines, els paviments exteriors de formigó reciclable o les graves generades a l'obra que s'utilitzaran com a graves ornamentals als parterres.
El disseny d'aquests habitatges s'ha fet tenint en compte el model tradicional de família i les noves maneres d'habitar. Consisteix a fer uns espais més diàfans, és a dir, reduir els passadissos i fer estances més àmplies. Així els diferents compartiments de l'habitatge tenen dimensions similars, fet que permet flexibilitzar-ne els usos i adaptar-se als canvis.

Els habitatges són inclusius i estan dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere: ja no hi ha jerarquies espacials i es deixa de banda el repartiment tradicional de rols i de poder. Totes les estances busquen la màxima qualitat espacial i són prou generoses perquè puguin estar-s'hi dues persones alhora, de manera que es reivindica la importància de les tasques domèstiques com ara les cures, la cadena de la roba, l'alimentació, la brossa i el reciclatge.

Documents relacionats
Enllaços relacionats