Barcelona Energia, operador elèctric metropolità, arriba a la ciutadania

Tornar

| Tema: Energia

S'obre el procés per fer que la comercialitzadora elèctrica pública doni servei a les primeres 20.000 llars de Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de l'1 de gener de 2019. La primera fase de desplegament ha permès consolidar Barcelona Energia com l'operador públic energètic més gran de tot l'Estat. La capital catalana i el territori metropolità ja no depenen de l'oligopoli. Els clients podran participar en les decisions sobre l'empresa i tindran accés directe a assessorament i acompanyament per millorar la gestió de la seva factura, estalviar més i buscar l'eficiència energètica. S'oferirà un servei més transparent amb informació clara sobre tarifes i gestió de les instal·lacions. La comercialitzadora d'energia elèctrica és un instrument que contribueix a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l'estalvi d'energia, l'autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada


Barcelona Energia, l'operador elèctric metropolità, fa el pas definitiu. El passat 1 de juliol va començar a operar Barcelona Energia, la comercialitzadora 100% pública d'energia elèctrica més gran de tot l'Estat, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la seva posada en marxa, la capital catalana deixava de dependre de l'oligopoli i passava a autoabastir-se amb energia 100% renovable i certificada. Ara comença la fase definitiva: arribar a la ciutadania.

L'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) inicien una campanya informativa conjunta per explicar a la ciutadania que a partir d'avui ja es poden informar sobre la contractació del subministrament elèctric i dels serveis que ofereix Barcelona Energia.

La campanya informativa d'abast metropolità ofereix informació sobre el nou operador elèctric i de quins són els beneficis ambientals i socials de contractar una comercialitzadora elèctrica pública.

Barcelona Energia va començar a subministrar electricitat l'1 de juliol a edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona i 19 organismes i entitats del grup d'empreses municipals, amb servei a 3.908 punts. A partir del 2019, també obrirà el servei als equipaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la ciutadania amb un màxim de 20.000 habitatges.

Per poder ser client de Barcelona Energia cal:
 • Ser client residencial: una persona física (propietaris i llogaters) o comunitat de propietaris.
 • Ser resident de Barcelona o a l'Àrea Metropolitana.
 • Tenir una potència contractada inferior a 15 kW (tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.0 DHS, 2.1A, 2.1DHA o 2.1 DHS).
 • L'habitatge ha de ser l'habitual.
Procés de contractació

A partir del 12 de novembre es pot trobar tota la informació per ser client de Barcelona Energia:
A partir del 12 de novembre es podrà donar l'alta com a client de Barcelona Energia, que serà efectiva a partir del gener del 2019.

Cal destacar que la contractació de l'electricitat amb Barcelona Energia no suposarà permanència, per la qual cosa es permet el canvi a qualsevol altra comercialitzadora en qualsevol moment.

Consell d'usuaris

La comercialitzadora pública d'energia elèctrica obrirà espais per tal que la ciutadania pugui participar en la seva governança.

Barcelona Energia vol impulsar un òrgan assessor, el Consell d'Usuaris, on els clients puguin fer sentir la seva veu i tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora. El Consell d'Usuaris estarà obert a tots aquells clients de Barcelona Energia que vulguin formar-ne part.

Funcions del Consell
 1. Elaboració de propostes sobre l'orientació i prioritats de Barcelona Energia.
 2. Participació en la definició de la política de conscienciació i pedagogia social sobre l'ús d'energies renovables i consum responsable.
 3. Participació en la definició de propostes sobre les tarifes i inversions de la comercialitzadora en les matèries requerides.
Tarifes que ofereix Barcelona Energia

El valor diferencial de les tarifes de Barcelona Energia no és el preu (és la mitjana de mercat), sinó l'aposta per un servei transparent i pròxim al client, basat en l'assessorament i l'acompanyament energètic.

Com a novetats, addicionalment a les tarifes habituals que ofereix una comercialitzadora, Barcelona Energia ofereix les següents tarifes:
 • Tarifa eficient: tarifa que promou l'ús racional de l'energia. És una tarifa que, en funció del consum de la llar i del nombre de persones, estableix uns preus diferents per a cada tram de consum on, com menys consum, menys cost energètic.
 • Tarifa solar: tarifa que promou l'autoconsum. Està adreçada a autoproductors, és a dir, clients que disposen d'una instal·lació solar fotovoltaica. Els excedents se'ls quedarà Barcelona Energia i es descomptaran de la factura.
A més de la tarifa solar, Barcelona Energia també ofereix serveis específics per facilitar la gestió de les instal·lacions solars fotovoltaiques als autoproductors:
 • Servei de representació: aquest servei ajuda els petits productors d'electricitat de fonts renovables a vendre els excedents de l'energia produïda i Barcelona Energia s'encarrega de totes les gestions necessàries, com ara la representació i la interlocució amb els diferents operadors i agents del sistema elèctric (OMIE, Red Elèctrica de España (REE), CNMC, Ministeri d'Energia…).
 • Servei de manteniment: amb aquest servei, Barcelona Energia facilita les tasques de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d'autoconsum.
Barcelona Energia no és una comercialitzadora de referència i, per tant, no pot oferir el bo social (que suposa un mínim d'un 25% de descompte en potència i energia), però sí que compleix les obligacions que estableix la Llei 24/2015. En qualsevol cas, si es detecta que un potencial client compleix les condicions per acollir-se al bo social, Barcelona Energia l'acompanyarà en aquesta gestió.

Principals característiques de Barcelona Energia

La comercialització pública d'energia elèctrica representa, no només la compra i subministrament d'energia, sinó també la incorporació de dos valors afegits molt importants: que l'energia generada sigui renovable certificada i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació i el consum de la ciutat. És important que els ciutadans coneguin els beneficis ambientals, econòmics i socials que representa aquesta oportunitat, així com el paper actiu que poden tenir per assolir aquest repte.

Barcelona Energia opera sota els següents valors:
 • Comercialitza energia renovable certificada amb garantia d'origen 100% renovable, que emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
 • És pública i promou una gestió de l'energia 100% pública i treballa coordinadament amb la resta de serveis de la ciutat i l'AMB.
 • Promou la generació local d'energia renovable amb l'objectiu de reduir les pèrdues energètiques associades al transport i de deixar de dependre de l'oligopoli elèctric actual.
 • És transparent en la informació d'on prové l'energia subministrada i els costos del preu final facturat.
 • Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l'eficiència i l'estalvi.
 • Permet una governança participada: obre espais per tal que el ciutadà pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora.
 • Situa el ciutadà al centre, tot treballant pel dret a l'energia i per donar resposta a la llei 24/2015.

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL