Memòria 2003 - 2007

Memòria 2003-2007
Tema:
AMB
Tipus:
Informatiu
Edició:
Anuaris i memòries
Suports:
Electrònic

Memòria 2003-2007

Descarregar
Sinopsi

Aquesta publicació recull les accions impulsades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona durant el mandat 2003-2007. La memòria s'estructura en tres àmbits definits per la Mancomunitat de Municipis, l'Entitat del Medi Ambient i l'Entitat Metropolitana del Transport, i es complementa amb informació sobre participació en consorcis i projecció exterior.

Autor:
Mancomunitat de municipis / Entitat del Mediambient / Entitat Metropolitana del Transport
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2007
Idiomes disponibles:
Català , Anglès , Castellà
DL:
B-22411-2007