Cambiemos de vía

Portada
Tema:
Condicions de vida i hàbits
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Assaig
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

Cambiemos de vía

Ressenya
Autor:
Edgar Morin
Editorial:
Paidós
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 14825-2020
ISBN:
9788449337611