Projecte BAETULO

| Tema: Aigua, Relacions internacionals

Badalona implementa un sistema d'alerta com a mesura d'adaptació al canvi climàtic

Aparcament de bicicletes inundat per pluges

La ciutat de Badalona implementarà, fins a finals de l'any 2022, un sistema d'alerta primerenca que té l'objectiu de reduir l'exposició dels habitants i dels diferents elements urbans als perills derivats del canvi climàtic, com ara: inundacions, descàrregues del sistema de sanejament, onades de calor, temporals marítims, ventades, onades de fred, episodis de contaminació atmosfèrica o nevades.

Aquest sistema s'ha desenvolupat i s'implementarà mitjançant el projecte BAETULO (BAdalona integrated Early warning sysTem for mULti-hazard and risk management to ensure urban climate change adaptatiOn). Una de les actuacions més importants per a l'AMB en el marc d'aquest projecte serà l'elaboració d'una guia tècnica, que servirà com a pla d'acció per poder replicar el projecte de Badalona en altres municipis metropolitans.

BAETULO és fruit dels resultats del projecte BINGO, en què l'AMB participa al costat de l'Ajuntament de Badalona i Aigües de Barcelona, l'empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua, amb la coordinació d'Aquatec.

Avís en episodis de perill meteorològic

El sistema d'alerta primerenca integral anticiparà i monitoritzarà els episodis de perill meteorològic, n'avaluarà els riscos derivats, automatitzarà i activarà els diversos protocols d'emergència necessaris (incloent-hi accions preventives i reactives) abans, durant i després dels episodis i emetrà els avisos corresponents tant als gestors locals del risc (protecció civil, policia i altres departaments executors dins l'ajuntament) com a la ciutadania per tal de disminuir l'exposició a aquests perills derivats del canvi climàtic i reduir-ne l'impacte. A part de la plataforma del sistema d'alerta, també es desenvoluparà una aplicació mòbil perquè els ciutadans l'utilitzin gratuïtament i puguin rebre alertes i protocols d'actuació per estar informats i evitar situacions que puguin posar en risc la seva salut o les seves propietats.

El projecte BAETULO es va iniciar el juliol del 2020 i, amb una durada de dos anys i mig, compta amb un pressupost total d'1,2 milions d'euros (finançat al 55 % pel programa LIFE Climate Action).

Documents relacionats
Programes o projectes relacionats
 • Bingo
  Zona d'actuació:
  $languageUtil.get($locale, $zona_actuacio.text)
  Tema:
  Cicle de l'aigua
  Estat:
  $languageUtil.get($locale, $estat.text)
On
Marker
Badalona