Nou projecte d'emergència a Síria

| Tema: Cooperació internacional

Distribució de kits d'habitatge a 200 famílies retornades a Alep

Per respondre a les necessitats bàsiques de la població més vulnerable afectada pel conflicte sirià, el Comitè Català per als Refugiats, Catalunya ACNUR, amb el suport de l'AMB, ajudarà 200 famílies sirianes retornades a Alep, provinents d'altres zones de Síria (desplaçades internament) o de països veïns (refugiades), mitjançant la distribució de kits d'habitatge consistents en eines, materials com portes i finestres, sanejament, aigua o articles elèctrics bàsics, així com amb ajuts a feines de reparació per a les famílies que ho requereixin.

Aquest projecte vol així garantir els drets fonamentals de la població siriana retornada a Alep i defensar els drets humans bàsics, posant un èmfasi especial en el dret a l'habitatge digne. Aquesta intervenció es fa particularment imprescindible en el context de l'esclat de la covid-19, durant la qual l'accés a un habitatge digne és el primer filtre de protecció davant del risc d'infecció. D'aquesta manera, per tant, el projecte contribuirà a defensar el dret a la vida, a la protecció, a la salut i al benestar, així com el dret internacional humanitari.

Cooperació de l'AMB a Síria

Una de les línies de treball de cooperació de l'AMB a la Mediterrània oriental es concentra a Síria, territori on treballa des de l'inici del 2017.

El conflicte de Síria entra ja en el novè any, i encara no ha estat possible trobar-hi una solució política. Les vulneracions dels drets humans continuen succeint-se en un context d'inseguretat creixent, sense tenir en compte la legislació internacional humanitària ni els drets humans. Més de 12 milions de persones (prop de la meitat de la població de Síria), un 75 % de les quals dones i infants, s'han vist obligades a abandonar les seves llars i s'han convertit en persones desplaçades internament o refugiades en països d'acollida veïns. 

Tot i el manteniment de les hostilitats, es preveu que al llarg del 2020 creixi el moviment de retorn a les seves localitats d'origen (ja sense conflicte), juntament amb les seves famílies, com ja ha començat a passar en els darrers anys. La previsió per al 2020 és que aquestes xifres arribin al milió i mig de retorns de desplaçats interns i entre 250.000 i 500.000 retorns autoorganitzats de refugiats. Moltes d'aquestes famílies estan encapçalades per dones, que es troben en una especial situació de vulnerabilitat.

En arribar als seus llocs d'origen, es troben que el conflicte armat ha provocat la destrucció a gran escala d'edificis públics i privats i una part important de la població viu en allotjaments inadequats i de mala qualitat. Aquesta situació s'ha vist agreujada a causa de l'esclat de la pandèmia de covid-19, vista en aquest context com una "emergència per sobre de l'emergència" susceptible d'empitjorar la situació de les persones i famílies retornades que viuen en assentaments informals o habitatges malmesos o precaris.

Documents relacionats