• Article 25
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 26
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 28
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 29
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 32
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 27
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 30
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.
 • Article 31
  Ordenances de Rehabilitació - Títol V. Les llicències i la documentació tècnica - Capítol 1r.