Dunes metropolitanes

Regeneració | Participació | Reconnexió | Adaptació | Biodiversitat

Nens plantant a les dunes

El projecte de millora i protecció dels sistemes dunars de les platges metropolitanes, és una mesura per mitigar els efectes del canvi climàtic que es desenvolupa en una franja litoral de 17 km, que pertanyen al delta del Llobregat i als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels,. El projecte es construeix amb la participació de la ciutadania des de l'inici, integrant  l'ús lúdic de les platges ja que es tracta de l'espai públic més visitat de Catalunya. 

El projecte  guanya el premi New European Bauhaus 2022 en la categoria "reconnecting with nature".
Primer premi del New European Bauhaus 2022

Subir
Conèixer a fons el projecte de millora i protecció de les dunes
Els 42 km de platges de la metròpolis de Barcelona, que pertanyen a 8 municipis, són la façana costanera d'una una àrea densament poblada, amb més de 3 milions de persones en 636 km2 que ocupa l'àrea metropolitana de Barcelona i amb una gran pressió d'usos, pel seu valor logístic, urbanístic i turístic, fet que ha portat a la desaparició de la major part dels ecosistemes litorals, com les dunes, com a la resta del  litoral català. La situació es veu agreujada per la pèrdua de sorra i la regressió de les platges, en especial pels temporals que afecten la costa mediterrània i que agreugen la situació com a conseqüència del canvi climàtic.

S'ha donat també un canvi en la funció socioeconòmica d'aquests espais, que utilitzats com a espais lúdics, són motors econòmics dels municipis, amb una ciutadania cada cop més lluny de la percepció com a espais de natura i dificultats per establir vincles i per tant per arrelar la necessitat de la seva conservació com a defensa en la regressió del litoral o en la millora de la biodiversitat.
 • Objectius de sostenibilitat del projecte
  Les zones dunars són el reservori de sorra de les platges, espais de biodiversitat i amortidors de l'energia dels temporals. Les actuacions d'aquest projecte tenen com a gran objectiu la recuperació dels espais dunars com a sistemes naturals per fer front a fenòmens meteorològics extrems i a la millora de la biodiversitat, utilitzant solucions  basades en la natura. Millorem la natura urbana utilitzant la natura.

  Les platges són hàbitats protegits a nivell europeu que en el nostre país necessiten sovint d'un procés de recuperació. Els sistemes platja-duna s'han vist afectats per una reducció de la biodiversitat, causada en part per la reducció dels hàbitats, ja que durant anys han estat ocupats per serveis i infraestructures turístiques, usos lúdics i extensions de cobertes de plantes invasores, fruit de la perspectiva predominant en la gestió centrada en les activitats humanes.

  L'AMB incorpora una perspectiva centrada en la regeneració de la natura i en la sostenibilitat  de les platges en la gestió integral d'aquests espais. Enfortint la biodiversitat del  sistema enfortim la resiliència de les platges davant els impactes humans i els temporals marins.

  El 2014 s'inicien una sèrie d'actuacions i canvis en els protocols de gestió que caminen en aquest sentit.

  Actuacions:
  • Protecció amb tancaments de pal i corda (més de 25 km) de la totalitat de les zones dunars.
  • Reforç dels fronts dunars amb moviments de sorra que afiancen aquests espais.
  • Campanyes d'eliminació de vegetació invasora.
  • Regeneració de sistemes dunars a platges on havien desaparegut totalment..
  • Plantació de més de 15.000 unitats de plantes autòctones.
  Canvis en els protocols de gestió:
  • Ús de troncs que arriben amb l'onatge per a la creació de refugis de biodiversitat als espais dunars.
  • Eliminació del garbellat mecànic de les zones protegides, i sectorització a la resta d'espais per minimitzar l'ús de màquines i afavorir les postes de  tortuga babaua i respectar els ocells  nidificants.
  • Eliminació del llaurat de les platges per prevenir la pèrdua d'estabilitat de la platja.
  • Neteja manual de les zones dunars retirant elements antròpics, mantenint la matèria orgànica i restes vegetals que enriqueix el sòl i donen estructura.
  • Redacció del Pla de Millora de la Biodiversitat dels parcs i les platges metropolitanes
  • Protocol per a la valorització ambiental dels residus dels temporals:  
 • Objectius qualitatius i d'estètica
  La regeneració i millora de les zones dunars ens torna la visió del paisatge local, que ens connecta amb el seu fil històric, amb un passat amb d'altres usos del territori més connectat amb  la natura i integrat amb la cultura del país.

  Comencem a recuperar el paisatge litoral, que s'havia banalitzat per la pèrdua del valor natural tenint en compte la perspectiva antròpica que impregnava la seva gestió, conseqüència dels usos socioeconòmics als quals han estat sotmesos.

  Les platges com a ecosistemes i les dunes, destruïdes,  havien esdevingut esplanades de sorra per prendre el sol amb tots els  serveis associats. En la actualitat, l'afluència a les platges metropolitanes és més elevada que mai amb objectius tan diversos com el bany, l'esport, l'esbarjo, trobades socials, … però amb aquest projecte, afegim elements que converteixen la visita en moments de contacte amb la natura. El repte i el valor d'aquest projecte està en la conjugació dels serveis i equipaments en harmonia i bona convivència amb els espais naturals que s'estan potenciant i regenerant.

  En aquest sentit la regeneració dels espais dunars s'acompanya de millores en les infraestructures i serveis que aporten qualitat, seguretat, i accessibilitat per totes les persones, respectant i posant en valor els espais naturals.

  Les intervencions realitzades han estat:
  • Instal·lació i renovació de passeres de fusta que permeten realitzar itineraris annexos als espais dunars, facilitant la seva observació i gaudi.
  • Instal·lació de senyalització específica sobre els ecosistemes de la platja que permeten afegir coneixements i continguts a la visita a la platja.
  • Ubicació dels equipaments esportius fora de les àrees més naturals, compatibilitzant els dos usos.
  • Promoció de l'ús de la bicicleta, que facilita el gaudi del paisatge litoral i els espais naturals, amb la instal·lació d'aparcabicicletes i facilitant els accessos als passejos marítims que compten amb itineraris.
 • Objectius d'inclusió i participació
  El tarannà d'aquest projecte, per se, aporta igualtat d'oportunitats per als habitants de la metròpolis, ja que treballar per naturalitzar aquests espais, suposa garantir l'accés a la natura de milions de persones d'un territori amb un teixit urbà de gran densitat.

  Aquest canvi de perspectiva, tenint en compte el gran potencial social i econòmic s'acompanya de la participació i la vinculació amb la ciutadania. S'hi porten a terme nombroses accions educatives, de participació ciutadana, de dinamització i divulgació que es desenvoluparan en l'apartat 6 amb l'objectiu de descobrir aquests espais i els seus valors per fomentar la reconnexió amb la natura, enfortint els vincles i la sensibilització envers l'entorn.

  La recuperació dels espais dunars porta avantatges a les persones habitants d'aquests territoris. Amb repercussions ambientals com la millora de la biodiversitat, amb efectes positius en la salut de les persones, o la protecció dels efectes dels temporals de les zones habitades.

  S'aporta també un valors estètic d'impacte positiu psicològic, i econòmic. L'AMB ha realitzat estudis per conèixer la situació, l'estudi de l'impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes que ha servit per compatibilitzar la millora d'aquests espais com a espais de natura però tenint en compte els usos lúdics i turístics, motors econòmic per als seus habitants.

  Per això el desenvolupament del projecte ha de ser inclusiu, tenint en compte la diversitat de necessitats de la població, integrant-se en la gestió de les platges metropolitanes que te cura també dels serveis.

  S'inclouen elements que faciliten l'estada a totes les persones per tal que les platges metropolitanes esdevinguin espais segurs, còmodes, inclusius i saludables que aportin estades i experiències satisfactòries pensant en la gran diversitat d'usos:
  • Pèrgoles d'ombreig i abalisaments per al bany assistit per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Accessos adaptats amb passeres de fusta senyalitzades i passeres enrotllables que arriben fins a l'aigua per facilitar el bany.
  • Disseny de la senyalització tant per orientar els visitants com per aportar coneixements sobre els espais dunars.
  • Mòduls de primers auxilis, lavabos i lavabos vestidor adaptats.
  • Dutxes i rentapeus.
  • Jocs infantils i esportius.
 • La combinació dels tres objectius: sostenibilitat, qualitat de l'experiència, participació
  L'eina fonamental per combinar aquestes tres dimensions és, en resum, la gestió integral i ambiental de les platges metropolitanes.
  L'AMB integra la responsabilitat de recuperar i gestionar els espais dunars com a espais de natura de les platges metropolitanes, amb els usos i gaudi d'aquestes com indrets d'esbarjo i activitats lúdiques, alhora que promou accions que cridin a la participació de les persones ajudant al coneixement, sensibilització, intervenció d'aquests espais.

  En aquest sentit, el personal tècnic especialitzat del Servei de platges realitza el seguiment diari i les tasques necessàries per vetllar per la qualitat i millora dels espais dunars. Per fer això possible s'utilitzen nombroses eines tecnològiques i s'encarreguen diferents estudis des de l'AMB (estudis de la dinàmica litoral, topobatimetries, vols LIDAR i ortofotografies, mesures mensuals de les amplades de les platges, indicadors de biodiversitat, etc.) que aporten tota la informació necessària per plantejar les accions possibles per millorar la resiliència de les platges davant les conseqüències del canvi climàtic, una d'elles la recuperació dels espais dunars.

  Aquests equips tècnics treballen en coordinació amb l'equip de promoció del Servei de platges metropolitanes qui dissenya, amb la participació dels ajuntaments i d'entitats i institucions, tots els programes que involucren la ciutadania en les diferents línies mencionades en l'apartat anterior i que s'impregnen d'aquells aspectes i continguts més necessaris que se'n deriven del treball tècnic.

  Com a eina de treball principal s'ha dissenyat un document que recull tots aquests programes: Aprenem a la Xarxa, el programa d'aprenentatge a la xarxa de parcs i platges metropolitans que pretén afavorir el vincle de la ciutadania amb els seus parcs i platges, tot donant a conèixer quins són els valors socioambientals i creant espais de participació, aprenentatge vivencial i dinamització.
 • Resultats i impactes assolits
  Les enquestes que avaluen la qualitat dels serveis mostren una afluència de prop de 10 milions de persones usuàries en les temporades de bany. També indiquen un increment, paral·lel a la protecció i millora de les zones dunars i que l'avaluació de la qualitat per parts dels  visitants ha anat pujant de manera contínua.

  Altres indicadors:
  • Intervencions de recuperació dunar en 11,9 Km del front litoral, dels 17 del sector sud.
  • Construcció de dunes i reforç d'existents en 115.000 m2.
  • Instal·lació de més de 12.000 m de tancaments de protecció de les zones dunar.
  • Eliminació de 150.000 Kg d'espècies invasores no autòctones que ocupàven una superficie de 250.000 m2.
  • Plantació de 15.000 peus de vegetació autòctona psammòfila.
  • Instal·lació de 1.000 senyals en el perímetre de l'espai protegit dunar per informar de la necessitat de protecció.
  • Instal·lació de 15 panells informatius per donar a conèixer l'ecosistema.
  La participació en els programes que han implicat a les persones en tot aquest procés, també han tingut molt bona acollida, amb un públic predisposat a involucrar-se en aquestes accions que han gaudit, s'han sorprès i s'han sentit part integrant d'elles, amb notes excel·lents en les enquestes de valoració.

  Des del 2016 s'han portat a terme 1.356 activitats que pertanyen als diferents programes esmentats a l'apartat 6. Amb la participació de 28.877 persones. El visor de fauna de la web de l'AMB (apartat 6) ha rebut  76.012  observacions de fauna realitzades per veïns i veïnes propers a les platges metropolitanes de 371 espècies diferents.

  Aquesta participació creixent ens dóna indicis que les persones volen reconnectar-se amb la natura, convertint-se en un factor important en la transformació física dels espais dunars de les platges metropolitanes que els porta a bones experiències, una millora en el paisatge, beneficis per a la seva salut, i que ajuden a la conservació d'aquests espais, aportant solucions a les conseqüències del canvi climàtic. 
 • Implicació de la ciutadania
  La ciutadania i la societat civil han sigut un factor fonamental en el desenvolupament d'aquest projecte, des del seu  inici amb els següents eixos d'actuació, que han estat dissenyats i acompanyats per un equip professional especialitzat del Servei de Platges de l'AMB:

  Projectes de ciència ciutadana

  Observació i seguiment de la biodiversitat dels espais dunars que enforteixen els vincles i promouen sentiments de pertinença respecte aquests espais naturals que formen part del quotidià. Un bon recurs per empoderar les persones, valorant la recollida de dades, relacionant-les amb la comunitat científica i amb els tècnics per realitzar estudis i planificar noves accions. Algunes activitats:

  Bioblitz metropolità activitat familiar on es realitza un cens de biodiversitat de flora i fauna guiats per per persones expertes

  Visor de biodiversitat una eina digital pública, participativa i d'informació. S'introdueixen dades amb apps especialitzades creades per institucions científiques, les observacions de fauna de les platges metropolitanes

  Observatori metropolità de papallones (mBMS) projecte de voluntariat, en col·laboració amb dues entitats científiques per realitzar mostrejos en diferents punts dels espais dunars

  Projectes de participació

  A través de diferents projectes es promou la participació dels habitants del territori litoral, que es converteixen en agents actius de la regeneració i renaturalització dels espais dunars.
  • Acció platges met. Activitat familiar per visibilitzar diferents aspectes de les platges metropolitanes.
  • Plantacions dunars i campanyes de retirada d'invasores populars, que s'organitzen de manera conjunta entre els responsables de la gestió i la ciutadania.
  • Activitats educatives que donen a conèixer  els valors dels ecosistemes de platges.
  • Projectes participatius d'aprenentatge i servei amb els centres educatius i entitats dels municipis del litoral. On els participants aprenen sobre diferents aspectes del litoral metropolità i realitzen un servei a la comunitat relacionat amb la millora de l'espai i/o la difusió dels seus valors
  Projectes de dinamització

  Adreçats a tots els públics que dinamitzen aquests espais des del gaudi i la descoberta de tots els valors dels ecosistemes del litoral. En aquest cas, és molt important la vinculació amb els espais des dels sentiments. La sorpresa de descobrir els tresors de la natura d'aquests espais, motiva i sensibilitza les persones. Les programacions d'activitats es converteixen també en una eina de dinamització dels barris dels municipis litorals.
  • Jugatecambiental: espais familiars d'experimentació i joc que funcionen regularment els caps de setmana a les platges.
  • Cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans: programació anual arreu d'aquests espais naturals de la metròpolis de Barcelona adreçada a tots els públics.
  Divulgació

  S'han editat diferents materials didàctics per difondre els valors dels espais dunars. Recursos que poden arribar a públic ben divers com ara els pòsters, retallables, guies…

  Aprenem a la xarxa (projectes de participació, dinamització i divulgació).
 • Reptes globals. Solucions locals
  Les platges, i en general els territoris del litoral afronten nombrosos reptes globals derivats dels impactes humans que s'han anat sumant al llarg dels últims 100 anys.

  Aquests impactes hi provoquen conseqüències, com la reducció dels sediments disponibles als sistemes litorals que formen les platges, la pèrdua dels hàbitats naturals de la línia de costa com a conseqüència de l'edificació i construcció d'infraestructures, les repercussions del canvi climàtic  que s'hi està fent visible. L'últim informe de l'IPCC tornava a posar de manifest que la zona mediterrània seria una de les més afectades.

  Aquests reptes globals es materialitzen en el territori metropolità amb una forta regressió de les platges del seu litoral. A través de diferents estudis, l'AMB ha constatat que des de 2014 hi ha hagut una regressió molt important de la línia de costa, amb la pèrdua de més del  20% de la superfície  de les platges. Aquesta última dècada s'han donat màxims al registre històric en temperatura del mar, increment anual del nivell del  mar, alçada de les marees meteorològiques, alçada d'onatge i temporals extrems, de llarga durada, freqüència i intensitat.

  La millora de les zones dunars és una actuació per a la protecció de la costa basada en la natura que té un impacte clarament positiu al territori, el paisatge i la ciutadania. El projecte, que dóna resposta a aquests reptes globals que afecten molts territoris del planeta, s'implementa de manera local, en la zona sud de Barcelona del litoral metropolità, en les platges del delta del riu Llobregat i s'adapta a les característiques i a la situació particular de cada platja: orientació de la costa, freqüentació, estat de la biodiversitat… i paral·lelament es dissenyen programes de participació de la ciutadania adient a les diferents realitats socials en coordinació amb ajuntaments, entitats o centres escolars que estan lligats al teixit social de cada territori, a través de les activitats participatives i la divulgació.
 • Innovació del projecte
  Tenim com a fita mantenir un elevat nivell de qualitat que es pugui percebre per la ciutadania amb una avaluació de la gestió continuada per adaptar-la als nous factors i coneixement del medi i de la interacció home-natura. 

  En aquest projecte, liderat per l'AMB, existeix un diàleg multidisciplinar des del món de la ciència, la tecnologia, l'educació i la participació. S'han potenciat sinergies entre professionals, institucions, agents socials i ciutadania per sumar i afegir qualitat a les accions que pretenen un objectiu comú:
  • Científics que realitzen estudis de la dinàmica del litoral o la biodiversitat i fan el seguiment i tutela dels projectes de ciència ciutadana.
  • Tècnics de diferents disciplines que porten a terme la gestió integral de les platges, dissenyant la relació d'intervencions que s'hi han de dur a terme.
  • Especialistes que executen aquestes intervencions.
  • Equip de promoció del Servei de platges amb professionals del món de l'educació, la paticipació i l'educació ambiental que elaboren i porten a terme els diferents projectes educatius, participatius, de dinamització i sensibilització.
  • Equips tècnics municipals que participen en el desenvolupament de les accions, aportant els recursos públics necessaris sota la seva competència.
  • Centres educatius, entitats i particulars dels municipis que participen en intervencions adreçades a la ciutadania que es coordinen amb les necessitats tècniques de cada moment
  Aquesta visió de conjunt, integradora i a la vegada local liderada per una administració pública, supramunicipal, l'AMB,  resulta innovadora, ja que va més enllà del que són les competències tècniques d'execució d'un projecte de restauració. Es potencia aquesta xarxa de relacions i participació en un projecte, que a més resulta una mesura mitigadora contra diferents reptes globals que se'ns plantegen com la pèrdua de biodiversitat o els efectes del canvi climàtic, fet que repercuteix en la seva riquesa i qualitat.
 • Implicacions, eines i enllaços relacionats
  L'execució d'aquest projecte, liderat per una administració pública amb competències en la gestió del territori i capacitats per donar suport als municipis implicats, des d'una visió de conjunt, integradora i a la vegada local, repercuteix directament en la qualitat i la millora d'aquests sistemes litorals, malmesos pels impactes de les activitats humanes als que han estat sotmesos al llarg de la història i afectats cada cop més pels efectes del canvi climàtic.

  Aquesta situació, resulta un repte global sobre el que actuem de manera local, però aquest treball és extrapolable en general, als territoris litorals amb afectacions similars.

  La integració amb èxit de millores que portin a la regeneració de zones dunars, suposen un efecte en la mitigació dels efectes del canvi climàtic i una mesura de lluita contra la regressió de les platges alhora que representen una oportunitat de reconnexió amb la natura de la ciutadania, mantenint una alta qualitat com espai públic per acollir una gran diversitat d'usos. Aquest procés, en una zona litoral tan poblada i amb tants usuaris com l'àrea metropolitana de Barcelona pot ser un exemple en àrees urbanes similars.

  La informació generada és publicada i oberta al públic. Des del principi s'han portat a terme accions comunicatives en col·laboració amb el departament de comunicació de l'AMB que ha dissenyat les línies estratègiques a seguir per tal de fer arribar els seus continguts als àmbits on és necessari en cada moment, per arribar a la ciutadania en general o a sectors professionals especialitzats:

  Guia de gestió de dunes
  Sistema de control de qualitat i espais de gestió compartida amb els  ajuntaments i la ciutadania.
  Infoplatges webapp divulgativa.
  Litormet web tècnica.
  Presentació anual de totes les accions en curs
  Dossier de premsa "Estiu metropolità 2021"
  Jornades tècniques mostren les accions a desenvolupar o els estudis paral·lels que s'hi realitzen per tal d'obtenir informació que ajudi a establir les línies d'actuació. 
  Accions comunicatives relacionades amb la participació ciutadana.
  Perfils socials difusió de la informació a través de Twitter i Instagram en els perfils: @parcsplatgesamb @parcsplatgesamb i @aprenem_a_la_xarxa_amb pel que fa als programes de participació de la ciutadania.

  Alguns dels projectes participatius han iclòs també accions de comunicació que han portat a terme les persones implicades, convertint-se en portaveus dels continguts del projecte. 

Subir