Evitar la regressió de les platges

Tornar

| Tema: Litoral, Platges

Es presenten estudis previs per a un pla d'estabilització del litoral metropolità


Protegir de manera urgent la zona més afectada per la regressió al nord de Gavà Mar, instal·lar geotubs submergits i aportar sorres són les principals conclusions de la jornada "Platges amb futur", coorganitzada entre l'Ajuntament de Gavà i l'AMB, en què s'han presentat diferents estudis previs a un futur pla d'estabilització del litoral metropolità.

En concret, es va parlar de la protecció a través d'una estructura soterrada a la part emergida de la platja de Gavà Mar, prop de la finca Torreón, d'instal·lar com a prova pilot geotubs submergits (dics reversibles constituïts per geotèxtil) i aportar sorres amb una granulometria adequada perquè les platges siguin més estables i evitar així una pèrdua ràpida de sorra. També es van presentar un seguit d'estudis per tenir més coneixement sobre la dinàmica del litoral.

Estudis comparatius i previs al pla d'estabilització

L'AMB, en coordinació amb altres administracions i organismes implicats, està portant a terme diferents estudis per tenir més coneixement sobre la dinàmica del litoral i, d'aquesta manera, trobar solucions futures per frenar la regressió de les platges metropolitanes.

L'estudi LIDAR, una radiografia de tot el litoral metropolità que mostra la comparativa del volum de sorra entre els anys 2013 i 2017, ha arribat a tres conclusions principals: en cinc anys s'ha produït una pèrdua sostinguda i significativa de sorra al litoral metropolità, que assoleix un volum de gairebé 500.000 m3; la platja de Sant Adrià de Besòs presenta força estabilitat, sense pèrdua de sorra, i, en termes relatius, la platja que ha perdut més volum de sorra és Montgat, amb gairebé 75.000 m3 en cinc anys.

També, s'han exposat els estudis previs al pla d'estabilització, que han permès tenir una primera radiografia de la dinàmica i els processos de tot el litoral metropolità. La conclusió principal és la constatació de l'existència d'un sistema de barres naturals de sorra, des de la desembocadura del Llobregat fins a les Botigues de Sitges, que protegeixen eficaçment la platja: els models han detectat una relació directa entre el fet de no perdre sorra i la presència d'aquest sistema sorrenc submergit.

En tercer lloc, s'han presentat els registres mensuals d'amplada de les platges metropolitanes entre el 2001 i el 2019, que han posat de relleu una dinàmica molt complexa, amb onades regressives que es mouen de nord a sud, i amb episodis d'erosió que no sempre es corresponen amb els temporals més forts.

Informe socioeconòmic

D'altra banda es va presentar el primer informe que avalua l'impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes realitzat des de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic. Segons aquest informe sobre "economia blava" s'estima un impacte econòmic total de les platges metropolitanes de més de 42 milions d'euros; i un impacte econòmic total sobre els municipis metropolitans de prop de 400 milions d'euros. Les inversions al litoral metropolità tenen un elevat retorn, tant en termes socials com econòmics. Disposar de dades de l'impacte socioeconòmic de les platges permet que l'adopció de decisions relacionades amb el desenvolupament econòmic siguin efectives, eficaces i sostenibles.

La jornada ha comptat amb diferents tècnics i experts en regressió litoral, representants de totes les administracions competents i investigadors de la UPC, la UAB i el CSIC.

Documents relacionats

On

  • Marker

    AC Hotel Gavà Mar Carrer dels Tellinaires, 35, 08850, Gavà

Prova: $provaURL