155/17 - Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la redacció de projectes de diverses promocions d'habitatges amb protecció oficial: Parcel•la R-19A, Sector La Catalana a Sant Adrià de Besòs, C. Anselm Clavé, 21-27 de Sant Feliu de Llobregat, i C. Carolina Catasús, 7 a Sant Just Desvern.

Volver

Aviso

ANUNCI DE LA DECISIÓ DEL JURAT DEL LEMA GUANYADOR I FINALISTES DEL CONCURS D'IDEES PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES DE DIVERSES PROMOCIONS: PARCEL·LA R19A (SANT ADRIÀ DE BESÒS), C/ANSELM CLAVÉ, 21 (SANT FELIU DE LLOBREGAT) I C/ CAROLINA CATASÚS, 7 (SANT JUST DESVERN). ACTE PÚBLIC Dia: 19 de juny de 2018, hora: 13.00. Lloc: Sala de Plens de l'AMB. Es procedirà a la lectura de l'Acta número 4 del Jurat i s'anunciarà el Lema guanyador i els lemes finalistes del concurs amb la posterior obertura del sobre 2.2. "Identificació de l'autoria". S'exposaran la proposta guanyadors i les propostes finalistes.

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Dependències del contractista
Plazo de ejecución:
Avantprojecte/ordenació de volums: 1 mes - Projecte Bàsic: 2 mesos - Projecte Executiu: 3 mesos - Direcció d'obres: la pròpia de les obres, estimat 20 mesos - Fase Postvenda: la pròpia del termini de garantia, estimat 20 mesos.
Presupuesto de licitación:
1.295.793,71 € sin IVA

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
30.01.18

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
30.01.18 12:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional

Data d'enviament anunci al DOUE: 15 de desembre de 2017.

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea:
Fecha de publicación:
19.12.17
Anuncio:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:508378-2017:TEXT:ES:HTML

Apertura y valoración

Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Apertura y valoración

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Clasificación y requerimiento

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
Empreses adjudicatàries: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ Redacció projecte Carrer Anselm Clavé, 21-27 Sant Feliu Llobregat DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP (DATAAE) Redacció projecte Carrer Carolina Catasús, 7 Sant Just Desvern JOSÉ DURAN FERNANDEZ Redacció projecte parcel·la R19A La Catalana Sant Adrià de Besòs
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
Empreses adjudicatàries: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ Redacció projecte Carrer Anselm Clavé, 21-27 Sant Feliu Llobregat DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP (DATAAE) Redacció projecte Carrer Carolina Catasús, 7 Sant Just Desvern JOSÉ DURAN FERNANDEZ Redacció projecte parcel·la R19A La Catalana Sant Adrià de Besòs

Renuncia desestimación