155/17 - Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la redacció de projectes de diverses promocions d'habitatges amb protecció oficial: Parcel•la R-19A, Sector La Catalana a Sant Adrià de Besòs, C. Anselm Clavé, 21-27 de Sant Feliu de Llobregat, i C. Carolina Catasús, 7 a Sant Just Desvern.

Tornar

Avís

ANUNCI DE LA DECISIÓ DEL JURAT DEL LEMA GUANYADOR I FINALISTES DEL CONCURS D'IDEES PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES DE DIVERSES PROMOCIONS: PARCEL·LA R19A (SANT ADRIÀ DE BESÒS), C/ANSELM CLAVÉ, 21 (SANT FELIU DE LLOBREGAT) I C/ CAROLINA CATASÚS, 7 (SANT JUST DESVERN). ACTE PÚBLIC Dia: 19 de juny de 2018, hora: 13.00. Lloc: Sala de Plens de l'AMB. Es procedirà a la lectura de l'Acta número 4 del Jurat i s'anunciarà el Lema guanyador i els lemes finalistes del concurs amb la posterior obertura del sobre 2.2. "Identificació de l'autoria". S'exposaran la proposta guanyadors i les propostes finalistes.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
Avantprojecte/ordenació de volums: 1 mes - Projecte Bàsic: 2 mesos - Projecte Executiu: 3 mesos - Direcció d'obres: la pròpia de les obres, estimat 20 mesos - Fase Postvenda: la pròpia del termini de garantia, estimat 20 mesos.
Pressupost de licitació:
1.295.793,71 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
30.01.18

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
30.01.18 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data d'enviament anunci al DOUE: 15 de desembre de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
19.12.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:508378-2017:TEXT:ES:HTML

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
Empreses adjudicatàries: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ Redacció projecte Carrer Anselm Clavé, 21-27 Sant Feliu Llobregat DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP (DATAAE) Redacció projecte Carrer Carolina Catasús, 7 Sant Just Desvern JOSÉ DURAN FERNANDEZ Redacció projecte parcel·la R19A La Catalana Sant Adrià de Besòs
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
Empreses adjudicatàries: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ Redacció projecte Carrer Anselm Clavé, 21-27 Sant Feliu Llobregat DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP (DATAAE) Redacció projecte Carrer Carolina Catasús, 7 Sant Just Desvern JOSÉ DURAN FERNANDEZ Redacció projecte parcel·la R19A La Catalana Sant Adrià de Besòs

Renúncia desestimació