Estructura i concentració de la propietat d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Any 2023
Portada
Tema:
Institut Metròpoli
Fecha de publicación:
Autor:
Equip Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
Colaboradores:
Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona

Consultar informe

Descargar

Descripción

Aquest quart informe ofereix dades de 2023 i se centra únicament en el conjunt del parc d’habitatges de la ciutat de Barcelona, sense distingir-ne l’ús (residència habitual i permanent, segona residència, ús turístic, etc.) o el règim de tinença (propietat, lloguer o altres). Els resultats es presenten pel conjunt de Barcelona i, en alguns casos, a escala de barri.