Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

Governança democràtica: eines de participació democràtica
Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes
Tema:
Governanza y políticas públicas
Fecha de publicación:
Autor:
Marc Martí-Costa, Pau Grau
Colaboradores:
Francesc Coll

Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

Descargar

Descripción

En aquesta recerca ens centrem en analitzar la demanda participativa per part de diferents organitzacions socials a partir de dos casos d'estudi en assumptes de fort component metropolita?: la demanda del 30% d'HPO en sòl urbà i la gestió directa del l'aigua. Els objectius especi?fics de l'estudi so?n els segu?ents:

  • Identificar els mecanismes representatius i participatius, tant a nivell local com en l'a?mbit metropolita?, que han fet u?s les organitzacions socials per tal de modificar les poli?tiques pu?bliques existents.
  • Analitzar la dimensio? metropolitana i el rol de l'AMB en el proce?s de mobilitzacio? social, aixi? com de la problema?tica i de les poli?tiques concernides.
  • Avaluar els canvis introdui?ts per part de les organitzacions socials en els respectius subsistemes de poli?tiques pu?bliques des d'una perspectiva multinivell.

Prova: $provaURL