New models and indices of urban network sustainable progress

New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress
Subject:
Environment and territory, Institut Metròpolis
Publication date:
Author:
Joan Marull (director), Mercè Ferrer, Alan Palacio, Aureli Alabert
Collaborators:
Francesc Coll, Núria Ruiz

New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress

Download

Description

Aquest estudi pretén analitzar la relació entre les variables econòmiques, socials i ambientals, a diferents escales territorials (metropolitana, regional i megaregional), el que hauria de permetre comprendre millor el funcionament del sistema urbà i identificar els factors estratègics per a un model de progrés socioecològic. El propòsit del model és que sigui d'utilitat en el disseny de polítiques efectives i coherents a Catalunya i a l'àmbit metropolità de Barcelona.

Prova: $provaURL