Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
Subject:
Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Carlos González, Marta Murrià, Cristina Sobrino
Collaborators:
Elisabet Queralt, Núria Ruíz

Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Download

Description

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una primera aproximació a la mesura, caracterització i estat de les relacions de veïnatge al territori metropolità a partir de les dades que ofereix  l'ECAMB 2017.