Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Back
Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
  • Subject: IERMB
  • Publication date:
  • Author: Carlos González, Marta Murrià, Cristina Sobrino
  • Collaborators: Elisabet Queralt, Núria Ruíz
  • Enquesta de relacions veïnals i convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

    Download

Description

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una primera aproximació a la mesura, caracterització i estat de les relacions de veïnatge al territori metropolità a partir de les dades que ofereix  l'ECAMB 2017.