Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011.

Back

Resultats sintètics Barcelona

Portada dels resultats sintètics de Barcelona de l'enquesta
  • Subject: Urban and social cohesion, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Sergio Porcel (coordinador)

Description

Taules estadístiques de l'ECVHPC 2011 per a la ciutat, l'àrea metropolitana, la regió metropolitana i la província de Barcelona.

Viewer

Prova: $provaURL