Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

Back

Governança democràtica: eines de participació democràtica

Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes
  • Subject: Governance and public policies
  • Publication date:
  • Author: Marc Martí-Costa, Pau Grau
  • Collaborators: Francesc Coll
  • Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

    Download

Description

En aquesta recerca ens centrem en analitzar la demanda participativa per part de diferents organitzacions socials a partir de dos casos d'estudi en assumptes de fort component metropolità: la demanda del 30% d'HPO en sòl urbà i la gestió directa del l'aigua. Els objectius específics de l'estudi són els següents:

  • Identificar els mecanismes representatius i participatius, tant a nivell local com en l'àmbit metropolità, que han fet ús les organitzacions socials per tal de modificar les polítiques públiques existents.
  • Analitzar la dimensió metropolitana i el rol de l'AMB en el procés de mobilització social, així com de la problemàtica i de les polítiques concernides.
  • Avaluar els canvis introduïts per part de les organitzacions socials en els respectius subsistemes de polítiques públiques des d'una perspectiva multinivell.