Laboratori

El laboratori dóna suport tècnic a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tot allò relacionat amb l'anàlisi de mostres ambientals.

També ofereix els seus serveis a clients externs, com ara ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) o particulars. La llista de serveis disponibles i el seu import es pot consultar a l'apartat corresponent de la secció de Serveis d'anàlisi.

Per garantir la qualitat dels seus serveis, el laboratori està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). La seva gestió ambiental és periòdicament auditada per l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).