Consell Assessor d'Ecologia

Per tal de disposar d'un assessorament expert per als reptes i les actuacions que planteja la Declaració d'emergència climàtica de l'AMB, es considera que és important comptar amb l'experiència i el compromís de representants d'institucions públiques, organismes, universitats, sindicats, patronal i tercer sector, així com de la societat civil.