Aigua

L'aigua és un recurs escàs i indispensable per a la vida i per al desenvolupament harmònic i sostenible de les activitats econòmiques. Per això, l'AMB aplica un model de gestió i consum d'aigua basat en els principis de moderació, eficiència, estalvi i reutilització.

AMB dades

Les companyies subministradores han servit, l'any 2022, prop de 124.000.000 m3 d'aigua potable als més d'1,4 milions d'abonats domèstics metropolitans.

Bonificació al rebut de l'aigua

$escapeTool.html($alt)