Habitatge Metròpolis Barcelona

Viu la metròpolis

 


Neix la primera societat mixta d'habitatge de lloguer assequible d'Espanya per construir 4.500 pisos a l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona.

 

L'entitat

HMB, SA, que té el caràcter de promotor social d'habitatges d'acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, té com a objectiu construir i gestionar en el termini estimat i convingut pels accionistes un parc d'habitatges de lloguer de 4.500 habitatges aproximadament amb algun règim de protecció pública en l'àmbit metropolità.

Igualment és objecte de la Societat la gestió i disposició dels habitatges que hagi adquirit com a conseqüència de les aportacions no dineràries de capital que es puguin acordar, o d'altres adquisicions d'habitatges construïts, sempre que siguin compatibles amb l'objectiu de construcció dels 4.500 habitatges de referència esmentats. La distribució dels 4.500 habitatges de referència es materialitzarà en, aproximadament, 2.250 habitatges al municipi de Barcelona i 2.250 als altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 27 de juliol del 2021 el Consell d'Administració d'HMB, SA, va aprovar adjudicar a l'oferta presentada per CEVASA i NEINOR HOMES, SA, la licitació per a la selecció d'un accionista privat per transformar HMB, SA, en una societat d'economia mixta. Actualment la Societat està participada en un 50 % per socis públics (l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona) i en un 50 % per un soci privat, de manera que és un exemple de col·laboració publicoprivada en el desenvolupament d'habitatges de protecció oficial per llogar.

Constitució i presentació d'HMB

Estatuts

Previsions

Les cinc primeres promocions previstes, que sumaran aproximadament uns 550 pisos, es duran a terme als municipis de Barcelona, Montgat, Sant Adrià de Besòs i Sant Boi de Llobregat.

Característiques del procediment:

  • Els futurs llogaters, per tal de poder accedir als habitatges, hauran de complir les condicions establertes en els diferents plans d'habitatge vigents en cada moment, en quant a habitatges de règim de protecció oficial o equivalent. L'adjudicació dels habitatges serà per convocatòria pública.
  • La superfície útils dels habitatges s'estimarà en funció de cada projecte. Es construiran pàrquings, trasters i locals comercials en funció de la normativa vigent.
  • Les promocions s'explotaran en règim de lloguer assequible amb la voluntat que el 75% dels habitatges siguin de règim general i el 25%, de règim concertat.
  • La promoció s'acollirà al règim jurídic de l'habitatge amb protecció oficial vigent o equivalent vigent a Catalunya.
Perfil de contractant
Verificació de documents