Estructura social

Informació sobre la distribució de la renda i les classes socials de la població

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011