Sèrie històrica

Informació anual sobre la dimensió, l'evolució i la distribució de la població

Font: Idescat

Font: Idescat

Dades relacionades

Població de fet , 1717-1981Format PDF
Sèrie històrica disponible de la població de fet dels municipis metropolitans des del 1717 fins l'any 1981
Freqüència d'actualització: anual

Evolució de la població segons sexe, 1991-2015Format PDF
Informació anual de la variació demogràfica
Freqüència d'actualització: anual