Population

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.303.927 persones.

Gràfic Evolución de la población


Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Pes de l'AMB sobre Catalunya


Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Població per sexe a l'AMB (2021)


Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Població per sexe a Catalunya (2021)


Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Evolució de la població segons sexe

 

Font de dades: AMB (2020)

Gràfic Esperança de vida (dades 2019)

 

Font de dades: Idescat (2019)

Gràfic Lloc de naixement


Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic D'on venen els estrangers que resideixen a l'AMB
Font de dades: Idescat (2021)

 

 

before
after