Pla parcial de l'àmbit discontinu Redosa-Vallençana

Imatge de l'ordenació proposada
Imatge de l'ordenació proposada

Pla Parcial urbanístic amb els objectius d'implantar un centre sanitari de cobertura comarcal, desenvolupar i consolidar un nou teixit residencial amb la creació d'un front urbà al llarg de la carretera N-150, així com reordenar la xarxa viària i la mobilitat de la zona.

Superfície:
103.219 m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director Serveis Urbanisme - AMB)
Equip redactor:
Ton Padullés, Marcela Balliano i Jordi Barthe (arquitectes - AMB) / DOYMO Desarrollo Organización y Mobilidad / SGM Consultora de servicios globales medioambientales.
Municipis:
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Descripció

Pla parcial de l'àmbit discontinu Redosa-Vallençana

El pla parcial proposa la implantació de l'equipament sanitari al nord de la carretera N-150 i el teixit residencial al sud de la mateixa. Aquest últim conformarà una nova façana urbana que ajudarà a integrar i ordenar els diferents teixits existents dels nuclis urbans que envolten l'àmbit d'actuació.

En aquest sentit, l'estructura de la proposta en l'àmbit del nou teixit residencial es basa en la construcció de dues façanes contraposades tan morfològicament com funcionalment, que donen resposta als diferents espais als quals acompanyen: la carretera N-150 o el pas de la línia de tren Barcelona-Manresa-Lleida.

Per un costat, a la façana nord, recolzada sobre la carretera N-150, es busca donar continuïtat al perfil urbà actual, i es reforça la seva futura connectivitat  i la imatge d'unitat amb els teixits existents. Es constitueix una façana contínua a partir d'una seqüència d'edificis residencials de PB+4 paral·lels a la via, únicament interrompuda per la plaça pública enfrontada amb l'accés a l'hospital.

Al mateix temps, es canvia la classificació en aquest tram de la N-150 a via urbana per tal de crear una avinguda de gran escala, conformada per dos carrils per sentit, amb àmplies voreres i activitat comercial. Es pretén que aquesta avinguda esdevingui un nou espai de relació de les noves activitats assistencials i econòmiques proposades, així com una nova porta d'entrada al municipi.

D'altra banda, a la façana situada al sud (al llarg de la via del ferrocarril) es pretén conformar una escala més domèstica i reposada. L'element principal de la intervenció en aquest punt és el passeig de vianants, encarregat de concatenar els diferents espais lliures que es van succeint, i de la mateixa manera dóna suport a les noves edificacions i als espais que se'n deriven i esdevé finalment l'espai propi dels habitants del nou barri.