Pla estratègic dels nuclis urbans

Estructura urbana dels nuclis centrals de Corbera de Llobregat
Estructura urbana dels nuclis centrals de Corbera de Llobregat

Estudi dels nuclis urbans centrals amb l'objectiu de consolidar un centre de dotacions i serveis suficient que contribueixi a cohesionar i estructurar el territori i a potenciar la identitat del Municipi.

Superfície:
132 Ha
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Gema Mur (arquitecta - AMB)
Equip redactor:
Gema Mur, Ma.Dolors Ubalde, Rhona Okafor (arquitectes - AMB) i Clàudia Redondo (estudiant d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Corbera de Llobregat

Descripció

Estudi del nucli històric "de dalt" i del centre urbà "de baix" en relació al territori municipal format per les urbanitzacions, els nuclis dispersos i el sòl no urbanitzable. Suposa el reconeixement de l'estructura urbana actual a través dels elements d'identitat i de referència, i comporta la proposta d'actuacions en l'espai públic orientades a:

  • Reforçar la presència dels eixos urbans cívics.
  • Ampliar l'oferta d'equipaments i de serveis de les àrees centrals.
  • Completar els itineraris urbans dels vianants configurant un sistema d'espais lliures a través de l'agregació dels espais d'estada, dels carrers o "dreceres" i de les connexions amb els camins d'accés als espais lliures forestals.
  • Clarificar i ordenar la circulació de vehicles.
Les zones edificables pendents són oportunitats per acabar de configurar la ciutat amb l'aportació d'espais lliures d'estada, dels accessos als usos existents i dels aparcaments necessaris.