MPGOU dels espais oberts i els cursos fluvials de Cervelló

IMG
Model territorial a partir del reconeixement dels principals elements estructurants: la carretera N-340 i la xarxa fluvial | Equip redactor

L'objecte de la MPGOU és estructurar els espais oberts de Cervelló a partir del reconeixement dels valors dels principals cursos fluvials del municipi i dels seus espais agroforestals.

Superfície:
1.849 hectàrees
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:

Xavier Mariño (director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic, AMB)

Equip redactor:

J. Vila, R. Okafor, J. Caba, C. Gómez, R. Retuerta (arquitectes, AMB), N. Acosta (advocada, AMB), A. Loza, (estudiant d'arquitectura, AMB), M. Montlleó, A. Lluch (Barcelona Regional), M. Garcia, J. Pujol (serveis tècnics de l'Ajuntament de Cervelló)

Municipis:
Cervelló

Descripció

Títol oficial del pla
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana número 33 dels espais oberts i els cursos fluvials de Cervelló

La MPGOU aposta per un model territorial que minimitzi l'ocupació i la transformació de sòl, reforci les activitats i els serveis ecosistèmics del mosaic agroforestal i permeti assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, sostenibilitat i preservació enfront dels riscos naturals.
En aquest sentit, la MPGOU persegueix els objectius següents:

  • Estructurar els espais oberts de Cervelló a partir del reconeixement dels valors dels principals cursos fluvials del municipi i dels seus espais agroforestals.
  • Donar continuïtat als espais oberts, classificant com a sòl no urbanitzable els terrenys que per les seves característiques i valors ambientals (funció ecològica, posició territorial, accessibilitat i/o pendent) s'han de preservar del procés de desenvolupament urbà.
  • Potenciar els valors ecològics, culturals i paisatgístics dels espais oberts, adequant la regulació del sòl no urbanitzable al marc normatiu vigent i als conceptes i les idees procedents del camp de l'ecologia del paisatge.