MPGM per a la construcció d'un nou hospital al Vallès Occidental

Imatge de l'ordenació proposada (indicativa)
Equip redactor

L'objecte de la MPGM és transformar l'antiga carretera N-150 en una avinguda metropolitana que vertebri els teixits urbans de l'entorn i permeti construir un nou hospital comarcal en una posició central i accessible des dels municipis als quals ha de donar servei.

Superfície:
59,95 hectàrees
Fases:
Aprovació inicial -
Direcció i coordinació:

Xavier Mariño (director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic, AMB)

Equip redactor:

J. Vila, R. Okafor, R. Retuerta, C. Gómez, J. Caba, (arquitectes, AMB), N. Acosta (advocada, AMB), Y. Pons, (estudiant d'arquitectura, AMB), M. Montlleó, J. Fuster i N. Tavares (Barcelona Regional), M. Pons (serveis tècnics de l'Ajuntament de Cerdanyola V.), M. Bunyesch i J. Gomis (serveis tècnics de l'Ajuntament de Montcada i Reixac), J. Fortuny (serveis tècnics de l'Ajuntament de Ripollet)

Municipis:
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet

Descripció

Títol oficial del pla
MPGM per a la construcció d'un nou hospital al Vallès Occidental  

La N-150, pels teixits que connecta i les seves característiques (traçat rectilini, pendent suau...) té les condicions idònies per ser transformada en una avinguda metropolitana que vertebri el territori i permeti construir el nou hospital comarcal en una posició central i accessible des dels nuclis urbans als quals ha de donar servei, tot millorant la connectivitat ecològica i la relació entre els nuclis urbans i la infraestructura verda.

En aquest sentit la MPGM persegueix els objectius següents:

  • Vertebrar els nuclis urbans de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet i afavorir la mobilitat sostenible mitjançant la transformació de l'antiga N-150 en una avinguda metropolitana que vertebri el territori metropolità i la reconversió futura del nus viari de la C-58.
  • Ubicar el nou hospital comarcal en el front de la N-150, que permetria assegurar l'accessibilitat a l'hospital des de tots els municipis als quals ha de donar servei a més de donar vitalitat i reforçar la construcció de la nova avinguda.
  • Reforçar la infraestructura verda metropolitana i els valors associats als espais fluvials mitjançant el tractament de les vores urbanes i la continuïtat dels espais lliures.
  • Possibilitar la implantació de nous usos urbans en els fronts de l'avinguda (zones verdes, equipaments, habitatges, comerços i activitats terciàries) que donin servei tant al propi àmbit com als barris propers i que contribueixin a pal·liar les necessitats d´habitatge i d'espais d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana.