MPGM de la Riera de Sant Just

Imatge del front de Can Padrosa
Imatge del front de Can Padrosa

L’objecte d’aquest treball és concretar un nou model d’estructura urbana a l’entorn de la riera de Sant Just que assoleixi una millor ordenació de l’àmbit en relació amb el territori, el veïnat i els valors ambientals i patrimonials del lloc.

Superfície:
109.989 m²
Fases:
Avanç -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño, Loles Herrero i Jordi Vila

Equip redactor:

Peralta Urbanisme SLP: Jordi Peralta i Marc Vizcarra.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Silvia Martín i Arnau Lluch.

Ajuntament: Sílvia Bueno, Belén Delgado i Àngels Ulla

Municipis:
Sant Just Desvern

Descripció

Modificació del Pla general Metropolità del sector de la Bonaigua en l’àmbit de la Riera de Sant Just (UA1, UA3 i UA4).

L’objecte de la MPGM és repensar i millorar l'ordenació i integració del sector de la Bonaigua. Actualment, el planejament vigent ocupa gran part de l'espai fluvial i de la bòbila, amb una posició molt oberta a Collserola i exempta respecte dels teixits residencial propers. Es proposa redefinir l’ordenació i els paràmetres vigents a través de la creació d'un nou parc fluvial per a la millora de la relació amb l'entorn construït i el Parc Natural de Collserola. Alhora, es tracten els problemes de inundació de l'àmbit mitjançant la renaturalització de la riera de Sant Just.