MPGM a l'àmbit del Parc del Tramvia i el seu entorn

00_parc del tranvia
Modificació PGM a l'àmbit del Parc del Tramvia i el seu entorn

La lectura sensible del territori acredita els valors paisatgístics i arquitectònics dels espais que conformen l'àmbit del Parc del Tramvia. Situació que convida a aprofitar l'oportunitat per construir dos nous fronts urbans que permetin restablir les relacions formals i funcionals entre els dos municipis.

Superfície:
158.9 Ha
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)
Equip redactor:
Marcela Balliano, Ton Padullés i Jordi Barthe (arquitectes - AMB) / Assessorament paisatgístic: Pepa Morán Núñez i Aida Munsó (arquitectes - AMB)
Municipis:
Montgat, Tiana

Descripció

Els objectius principals en els quals es basa la proposta es poden resumir en quatre eixos o principis fonamentals:

  • La construcció i ampliació d'un gran parc central que serveixi de sutura i lloc de trobada dels dos municipis, que tingui la capacitat de salvar barreres urbanes i de crear continuïtats locals i territorials. El Parc del Tramvia, construït sobre el caixó de cobertura de la B-20, és un clar connector entre els sistemes d'espais lliures que es recullen al voltant de les dues rieres que emmarquen l'àmbit. Es planteja la construcció d'un Nou Parc, peça clau dins de la proposta d'ordenació, que permet salvar la diferència de cota mitjançant la construcció de terrasses, entre l'Avinguda Sant Jordi  ( Montgat ) i el Parc  actual (Tiana).
  • La consolidació i desenvolupament del teixit existent, la creació de nous fronts urbans, noves façanes que actuïn de fons als nous espais oberts, amb la construcció d'habitatges i la incorporació d'habitatges protegits. L'heterogeneïtat de teixits existents fa que la proposta de construccions dels nous habitatges s'agrupin en diferents conjunts conformant fronts urbans  diferents segons els teixits amb els quals es relacionen.
  • La redistribució i relocalització de les peces d'equipament de mitjana i gran dimensió en els extrems i just al centre de l'àmbit. L'estratègia d'equipaments té com a objectiu la introducció de nous equipaments que suposin una cobertura a escala dels dos nuclis urbans en que garanteixin l'intercanvi i la relació. Pel que fa a la localització i destinació s'estableix una posició alternativa amb la finalitat d'oferir opcions obertes que en el procés de construcció i execució hauran de ser concretades.
  • La reordenació i reurbanització de la xarxa viària i la mobilitat interior i l'atenció a l'aparcament. La xarxa viària proposada recull les preexistències i introdueix canvis per tal de millorar la circulació. Aquests canvis responen a les noves edificacions implantades i als problemes detectats en els estudis de mobilitat. Tan sols hi ha un carrer existent, el carrer de l'Assemblea de Catalunya (que de fet no té cap continuïtat) que la proposta desestima.