MPGM a l'àmbit del carrer dels Quarters

Imatge de l'ordenació proposada
Imatge de l'ordenació proposada

Modificació de planejament amb l'objectiu d'aconseguir una adequada ordenació i integració urbana d'aquest sector de reforma que confronta amb l'autovia C-17.

Superfície:
15.823 m2
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Víctor Ténez (Coordinador Ordenació Urbanística AMB)
Equip redactor:
Gema Mur, M.Dolors Ubalde i Rhona Okafor (arquitectes - AMB) / SGM S.L. Consultora de servicios globales medioambientales, Josep Lascurain (biòleg) i Anna Ferrés (geògrafa) / ECA Grupo Bureau Veritas, Sònia Martín (Tècnica de la Subunitat Operativa de Sòls) i Albert Vilar de PMC Medi Ambient.
Municipis:
Montcada i Reixac

Descripció

Modificació puntual del PGM a l'àmbit del carrer dels Quarters

La modificació puntual del PGM a l'àmbit del carrer dels Quarters pretén resoldre les mancances d'espais lliures, habitatge assequible i accessibilitat d'aquest àmbit.

Els dos aspectes fonamentals d'aquest planejament són l'aportació de sòl al sistema d'espais lliures per a la implantació d'una plaça pública i l'ampliació de les reserves de sòl per construir habitatge de protecció. Aquests aspectes es complementen amb un equipament amb façana a l'espai lliure, acompanyat de comerç i oficines situats a les plantes baixes dels edificis. Aquest punt esdevindrà la nova centralitat del barri i suposarà la renovació dels fronts d'aquesta part de la ciutat respecte l'autovia C-17 i la riera de Sant Cugat. També aportarà millores en la mobilitat amb la introducció d'una rotonda en la intersecció de l'avinguda de la riera de Sant Cugat amb el carrer dels Quarters.

L'edifici de Can Fàbregas, d'estil noucentista, es conserva i s'integra en l'ordenació proposada.