Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de les Mallorquines

Vista general de la maqueta de l’estudi d’ordenació (no vinculant)
Vista general de la maqueta de l’estudi d’ordenació (no vinculant)

El barri de les Mallorquines de Montgat incorpora implantacions industrials, ara obsoletes i abandonades. La seva transformació representa una oportunitat per dotar el barri dels espais i serveis necessaris i aportar-hi una qualitat urbana que, en definitiva, suposa millores en la vida dels veïns i veïnes.

Superfície:
107.234 m²
Fases:
Avanç -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero.

Equip redactor:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Pere Ponsatí, Rhona Okafor, Paloma Mosto, Álvaro Martínez, Gisela Maza.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Adrian Cabezas, Jordi Fuster i Josep Prats.

Ajuntament: Xavier Berenguer.

Municipis:
Montgat

Descripció

L’objecte de la MPGM és establir les pautes d’ordenació necessàries per a la consolidació de l’àmbit d’actuació, amb les condicions adequades d’urbanització i de serveis de les zones urbanes, i la correcta relació amb els espais oberts de l’entorn. Aquest objectiu es portarà a terme mitjançant les actuacions següents:

  1. Dotar d’estructura urbana aquesta part del nucli urbà de Montgat amb l’aportació de sòl per a nous parcs i equipaments, i serveis urbans concrets, millorant les condicions del lloc, dels barris adjunts i del conjunt del territori municipal.
  2. Resoldre els buits urbans de les zones obsoletes existents proposant la seva transformació amb actuacions sectorials integrades i respectuoses amb el lloc i l’entorn, que contribuiran a configurar el model urbà desitjat.