Estudi urbanístic sobre la utilització de les plantes baixes. Funció comercial i ús residencial.

Síntesi de la funció comercial de Sant Just
Síntesi de la funció comercial de Sant Just

L’estudi es realitza per tal d’adquirir el coneixement complet i exhaustiu de l’estat actual del sistema comercial de la Vila, i estudiar la conveniència i viabilitat de transformació cap a habitatge dels seus locals buits en planta baixa.

Superfície:
781 hectàrees
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Direcció de Serveis d’Urbanisme: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

Equip redactor:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Rhona Okafor, Pere Ponsatí.

Servei d’Informació i Estudis territorials: Xavier Alarcón, Pere Manubens

Ajuntament: Anna Comella

Municipis:
Sant Just Desvern

Descripció

S’ha realitzat un aixecament complet dels usos de les plantes baixes de l’àmbit central del municipi, on hi ha localitzats un total de 469 locals comercials i de serveis, dels quals 353 (75%) tenen activitat i 116 (25%) estan buits.

El comerç se situa seguint majoritàriament lògiques de concentració i únicament en les plantes baixes dels teixits plurifamiliars o densos, amb un especial domini de l’alineació al carrer. Les diferents bosses comercials detectades no tenen continuïtat aparent entre elles: la funció comercial de Sant Just Desvern no té una estructura potent ja que els àmbits amb mixtura d’usos alternen amb els teixits monofuncionals de caràcter residencial.  

El sistema comercial es configura a través d’un conjunt d’àrees pròximes -però en cap cas continues- i la seva base o “raó de ser” és diversa, igual que la seva dinàmica. Així, podem delimitar quatre àmbits comercials urbans diferenciats en funció de la seva situació (localització), relació amb l’entorn urbà (estructura), i nivell d’ocupació (dinàmica). A partir d’aquests, l’estudi detecta àrees de possible transformació i aportació d’habitatges amb un total de 43 locals buits amb possibilitats de transformació.