Estudi urbanístic de la vora fluvial i Porta Nord

Proposta general
Proposta general

L’estudi urbanístic de les vores de Sant Vicenç dels Horts es redacta amb l’objecte d’analitzar la relació de la Vila amb el seu entorn, identificant les disfuncions i oportunitats de millora per al municipi i la seva ciutadania.

Superfície:
557.255 m²
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Direcció de Serveis d’Urbanisme: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

Equip redactor:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Paloma Mosto, Pere Ponsatí.

GRAPH, Visual Studio

Ajuntament: Pilar Cervantes i Ferran Moriel

Municipis:
Sant Vicenç dels Horts

Descripció

La proposta d’ordenació general es desenvolupa a les vores Est i Nord de la Vila, en concret, sobre el Front fluvial i l’entorn del nus de Quatre camins. Aquest àmbit aglutina concentració d’aspectes que motiven la necessitat d’adequació o canvi del planejament vigent per ajustos o propostes de transformació del territori.  

Es plantegen les actuacions concretes següents:  

  • Zones verdes i espais oberts. Configuració de la VORA VERDA de la Vila al Parc agrari, i articulació dels PARCS URBANS D’ENTRADA, a l’inici dels tres camins principals d’accés.
  • Infraestructures i Mobilitat. Concreció de l’avinguda metropolitana amb l’EIX CÍVIC INTERIOR (carretera existent, BV 2002) que junt amb la NOVA VIA DE VORA es garantirà el trànsit de pas i espais receptors (aparcaments).
  • Teixits urbans. Donar continuïtat a l’espai públic de la Vila fins les “vores”, amb estratègies de:
    • Renovació dels teixits urbans de la Vila fins a la centralitat de Quatre camins, que suposa la transformació dels espais obsolets (Polígon industrial Bofarull).
    • Compleció del teixit existent, donant continuïtat als carrers que travessen els eixos estructurants longitudinals (vies connectores) fins al Front fluvial.