Estudi per a la millora de l'àrea d'activitat econòmica Can Cuiàs i del seu àmbit d'influència

Encaix urbà de l’ordenació proposada
Encaix urbà de l’ordenació proposada

L’objecte de l’estudi és explorar les possibilitats i el rol que ha de tenir el polígon d’activitat econòmica en relació amb la seva posició estratègica com a porta d’accés als barris i a Collserola i la seva posició confrontant a la futura avinguda metropolitana N-150 en un territori amb una orografia complexa i fragmentada per múltiples infraestructures.

Superfície:
29,3 hectàrees
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero 

Equip redactor:

Servei de Planejament Urbanístic: Isabel Tomé, Cristian Gómez, Joan Caba, Jordi Vila, Rhona Okafor, Mario Cuevas, Raül Retuerta, Mikel Berra, Núria Acosta.

Ajuntament: Marta Bunyesch, Josep Gomis.

Municipis:
Montcada i Reixac

Descripció

Les noves activitats econòmiques d’avui dia fan necessari la renovació del PAE Can Cuiàs, tant pel que fa a la normativa urbanística com al seu suport físic. L’àmbit, situat entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Turó de Montcada, presenta certs problemes d’inundació i uns espais de vora que cal replantejar i dignificar. En aquest sentit, els objectius que persegueix l’estudi i d’acord amb la diagnosi realitzada, són els següents:

  1. Crear una porta d’accés i de referència als barris de l’entorn, al PAE i a Collserola, situant una plaça en una posició central que permeti la transformació de l’espai donant-li caràcter urbà on la ciutadania agafi el protagonisme. A més, la futura transformació de l’actual carretera N-150 en una avinguda metropolitana ha de garantir la cohesió territorial i potenciar la transformació de l’àmbit.
  2. Renovar el PAE, generar un nou front a l’avinguda metropolitana i donar resposta a les necessitats actuals com són la millora de la mobilitat (vehicles privats, transport de mercaderies, aparcaments i l’accessibilitat al transport públic; facilitar la implantació de noves activitats, adaptar la normativa als nous processos productius, així com millorar els serveis i la imatge del polígon.
  3. Minimitzar les problemàtiques d’inundació que es poden produir al situar-se el PAE sobre l’antiga traça del torrent de Tapioles.
  4. Re-valoritzar els espais naturals de vora del Parc Natural i definir els espais dels límits de la ciutat i de les infraestructures, generant un parc lineal de vora, recuperant l’estructura de l’aigua vertebradora del territori i incorporant basses amb funció ambiental i ecològica.
  5. Millorar l’accés al Parc Natural i la connectivitat ecològica i paisatgística de dos grans espais oberts metropolitans: Collserola i el Turó de Montcada, així com generar una continuïtat física amb el riu Besòs a través del torrent de Tapioles.