Estudi de l’àmbit de la riera de la Salut

Parc de transició entre el teixit urbà de Sant Feliu i la Serra de Collserola
Parc de transició entre el teixit urbà de Sant Feliu i la Serra de Collserola

L’objecte de l’estudi de l’àmbit de la riera de la Salut és ordenar la franja de terrenys situada entre el teixit urbà de Sant Feliu de Llobregat i el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Superfície:
34,92 hectàrees
Fases:
Avanç -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

Equip redactor:

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Jordi Vila, Ton Padullés, Raül Retuerta, Rhona Okafor i Núria Acosta.

AZ, estudis i projectes de medi ambient i paisatge: Anna Zahonero.

Ajuntament: Rafael Bellido

Municipis:
Sant Feliu de Llobregat

Descripció

El planejament vigent en l’àmbit de l’estudi no és coherent amb les característiques i les potencialitats del territori, a banda de ser inviable econòmicament.


Com a conseqüència, s’estudia la possibilitat de modificar el planejament tenint en compte el risc d’inundació associat a la riera de la Salut i les oportunitats que ofereix el territori; la funció de la riera de la Salut com a eix lúdic i cultural que connecta el Parc Natural de Collserola i el Parc agrari i facilita l’accés als mateixos des del nucli de Sant Feliu; l’estat de les edificacions industrials situades en l’eix de la riera de la Salut, així com la manca de definició dels límits de la ciutat de Sant Feliu amb Collserola; i els antecedents que s’han anat produint en el desenvolupament del Sector de la riera de la Salut.


Pet tot això, l’estudi proposa respondre als objectius següents:

  1. Minimitzar les problemàtiques d’inundació, alliberant els sòls propers a la riera de la Salut que no són adients per a ser edificats i creant un parc de transició entre el teixit urbà de Sant Feliu i la Serra de Collserola.
  2.  Millorar l’accés al Parc Natural i reforçar el caràcter estructurant de l’eix de la riera de la Salut, que connecta dos grans espais oberts metropolitans (Collserola i el Parc agrari).
  3.  Ordenar i definir la façana de la ciutat de Sant Feliu amb Collserola, completant el barri de Mas Lluí i transformant parcialment el polígon industrial de Multindus.