Estudi d'oportunitats de millora dels SAE del Delta del Llobregat

Estudi d'oportunitats de millora dels SAE del Delta del Llobregat
Foto aèria Àmbit C-32

Estudi d'oportunitats per a la millora urbanística dels sectors d'activitat econòmica dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels amb l'objectiu de contribuir en la millora de la seva competitivitat.

Superfície:
950 hectàrees
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)
Equip redactor:
Albert de Pablo i Jordi Barot (INTERLANDS, Ciutat i territori, SLP)
Municipis:
Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

Descripció

Estudi d'oportunitats per a la millora urbanística dels sectors d'activitat econòmica dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà

L'àmbit d'estudi està constituït per aquells sòls destinats a sectors d'activitats econòmiques compresos entre l'autopista C-32 i l'autovia C-245, dins els municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, així com sòls amb gran potencial pel desenvolupament d'activitats econòmiques del municipi de Castelldefels limítrofs amb el municipi de Gavà.

Tot aquest àmbit, situat a tocar de l'aeroport i del port de Barcelona, és una peça molt considerable dins el complex d'activitats econòmiques que forma juntament amb la ciutat Aeroportuària, la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) i la Zona Franca del port de Barcelona, i els teixits urbans d'activitat econòmica que envolten la ciutat d'El Prat de Llobregat.

El treball ha consistit primerament en documentar, analitzar i conèixer les diverses variables urbanístiques i territorials dels sectors destinats a activitats econòmiques de cadascun dels tres municipis des d'un punt de vista del seu encaix urbanístic i territorial, així com de les circumstancies que concorren als sectors analitzats: planejament vigent, forma del lloc i encaix en l'entorn, mobilitat i accessibilitat, activitats i nivell d'ocupació, etc.

Per últim, s'han concretat propostes de caire urbanístic que puguin contribuir a la millora de la competitivitat dels sectors d'activitat econòmica estudiats, potenciant els aspectes positius identificats en l'anàlisi previ i reduint els aspectes negatius en la major mesura possible.