Estratègies d'intervenció a l'entorn de la riera de Corbera

Àmbits paisatgístics de la riera
Àmbits paisatgístics de la riera

Estudi de la riera de Corbera amb l'objectiu d'establir, a partir d'una anàlisi sistemàtica del paisatge, els criteris "guia" sobre els quals estructurar una estratègia global d'un àmbit que, per les seves singulars característiques, es pot convertir en un exemple de reivindicació del paisatge i modernització urbana.

Superfície:
L'estudi abasta un àmbit d'una longitud aproximada de 9km. Correspon a la part de la riera que travessa el municipi de Corbera de Llobregat, que neix al massís de l'Ordal i desemboca al riu Llobregat.
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Victor Ténez (Coordinador Ordenació Urbanística AMB)
Equip redactor:
Jordi Sardà i Jordi Bellmunt (arquitectes)
Municipis:
Corbera de Llobregat

Descripció

A través del reconeixement de les característiques del paisatge, dels seus valors i de les seves fragilitats, es defineix una estructura paisatgística amb l'objectiu de plantejar uns criteris d'intervenció sobre l'àmbit d'estudi que permetran establir uns valors sobre el paisatge i unes prioritats d'actuació per tal de promoure una millor relació entre les zones urbanitzades i el paisatge natural.

La proposta suposa la definició de cinc escenaris o àmbits paisatgístics al llarg de la riera i la identificació de diferents punts estratègics o espais complexos on conflueixen els sistemes territorials reconeguts. Estableix un ordre de prioritats en el desenvolupament i conclou amb la definició dels punts estratègics més representatius corresponents als diferents escenaris, a nivell de criteris de disseny i objectius i el detall d'una hipòtesi de disseny que exemplifica les diferents actuacions que comporta.