Cornellà Natura

IMG

L’objectiu del model Cornellà Natura és transformar la ciutat per naturalitzar-la i posar en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, i així humanitzar-la.

Superfície:
Àmbit municipal
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero. 

Direcció de Serveis de l'Espai Públic: Noemí Martínez.

Equip redactor:

PROCORNELLÀ: Ricard Casademont.

DATAAE: Claudi Aguiló Aran, Albert Domingo.

Municipis:
Cornellà de Llobregat

Descripció

L’establiment d’una estructura urbana sostenible passa per una planificació que permeti conservar les àrees de vegetació o terrenys agrícoles al voltant dels nuclis urbans consolidats i per integrar la riquesa d’aquests espais a la trama urbana i a la vida domèstica dels ciutadans. 

Amb la voluntat de naturalitzar la ciutat, el model Cornellà Natura identifica els espais verds i les singularitats naturals del municipi i el seu voltant, l’estructura de places i eixos urbans vertebradors, els equipaments, els edificis amb valor patrimonial, i també la xarxa de transport públic i de mobilitat activa. 

Des d’aquest punt de partida, el model proposa vertebrar la ciutat a través de cinc eixos que connectin els diferents barris amb els espais naturals del seu entorn. Aquest eixos configuren una estructura espacial d’intercanvi social, de lleure i de promoció tant de la natura com de la biodiversitat. En cadascun dels cinc eixos es posen en valor els espais urbans existents i es defineixen àmbits estratègics d’actuació per tal de garantir la continuïtat i la connectivitat ecològica i social. 

 

Eixos

  • Eix 1: del barri del Pedró al Parc Riu Llobregat. Aquest eix travessa el municipi de nord a sud. Enllaça amb el municipi veí de Sant Joan Despí i reforça i completa la connexió entre els terrenys agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat i els espais lliures urbans de la ciutat. Forma part d’aquest eix la futura transformació de l’entorn de la Siemens, que connectarà amb la plaça de l’Església, el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i la transformació del carrer Verge de Montserrat. 
  • Eix 2: de la carretera d’Esplugues als espais lliures de Salines. Aquest eix travessa el municipi de nord-est a sud-oest. Connecta amb Esplugues de Llobregat i inclou la futura transformació de l’entorn del recinte industrial de Can Bagaria, la plaça de l'Estació, que té un paper clau com a intercanviador entre les principals xarxes de transport públic i el parc de les Aigües. 
  • Eix 3: del barri de Sant Ildefons a l’Hospitalet Sud. Aquest eix travessa el municipi de nord a sud i connecta els espais lliures situats a l’entorn de la ronda de Dalt. Al nord es perllonga cap a l’Hospitalet de Llobregat; cap al sud, connecta el parc de Can Mercader, la plaça de Joan Miró, el camp de futbol Almeda, l’escola Martinet i el futur parc Rondes que limitarà amb els espais lliures previstos a l’Hospitalet de Llobregat. 
  • Eix 4: de Can Fatjó al parc metropolità de Can Mercader. Aquest eix travessa el municipi d’est a oest a l’entorn de la línia del ferrocarril i es perllonga cap als municipis veïns de Sant Joan Despí i l’Hospitalet de Llobregat. Connecta els parcs metropolitans de Can Mercader i del Canal de la Infanta, travessant la plaça de l’Església i la transformació verda de l’avinguda dels Alps.
  • Eix 5: del Parc Agrari del Baix Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest eix travessa el municipi d’oest a est i garanteix la continuïtat dels espais lliures situats a l’entorn de la carretera de Sant Joan Despí i l’avinguda del Carrilet a l’Hospitalet de Llobregat, tot creuant els parcs urbans de Cornellà. Formen part d’aquest eix l’avinguda del Baix Llobregat, la futura transformació del sector Tintes Especiales, la millora del pas de la Ribera, el carrer Progrés i la transformació de l’avinguda del Maresme.

El model Cornellà Natura és el punt de partida d’un projecte estratègic desenvolupat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que, en un horitzó temporal d’una dècada (2016-2026), busca que la ciutat esdevingui més verda, biodiversa, resilient i sostenible. A partir de la definició del cinc eixos verds es desenvolupen diferents actuacions i polítiques adreçades a garantir la millora i qualitat del medi, l’increment de la biodiversitat i la implantació de fórmules de mobilitat més amables. 

Enllaços relacionats