Alternatives Passera Baricentro

Anàlisi de la capil·laritat per a vianants
Anàlisi de la capil·laritat per a vianants

Estudi per a la nova passera sobre de l'autopista AP-7, amb l'objectiu d'establir alternatives de traçat a partir de l'anàlisi sistemàtic de la connectivitat per a vianants entre Barberà del Vallès, el centre comercial de Baricentro, el riu Ripoll i els municipis veïns.

Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director Serveis Urbanisme - AMB)
Equip redactor:
Isabel Tomé i Jordi Peralta (arquitectes - AMB); Judith Recio (estudiant d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Barberà del Vallès

Descripció

Estudi d'alternatives de la passera de Baricentro, al terme municipal de Barberà:

A partir del reconeixement del suport pedestre, l'estudi analitza factors de diferent ordre i escala que condicionen les solucions a plantejar.

Urbanísticament, el primer resulta del reduït espai per resoldre tècnicament la nova infraestructura entre l'ampliació del centre comercial i les servituds viàries i ferroviàries. També s'integren aspectes socials com la connectivitat amb el transport públic (previsió de nova estació ferroviària), la urbanitat dels dos eixos de connexió amb el centre de Barberà (ctra. Barcelona i Ronda Santa Maria), o la integració de la nova connexió amb una xarxa per a bicicletes que relligui els diferents municipis de l'entorn. A nivell ambiental, es considera imprescindible l'anàlisi de les característiques, valors i fragilitats de l'espai fluvial del riu Ripoll com a possible element vertebrador del territori.

Per últim, s'avalua l'eficiència econòmica de la nova infraestructura i la seva urbanització associada, en relació a la solució constructiva i la seva longitud.

L'estudi aposta per la definició de tres escenaris raonables que potencien alguns d'aquests aspectes integrats en l'anàlisi i estableixen un punt de partida racional pel desenvolupament del futur projecte urbanístic i constructiu.