La natura s'endinsa a l'àrea metropolitana

Ocell
Tema:
Medi ambient i espais lliures
Data de publicació:
Autor:
Carles Santana

La natura s'endinsa a l'àrea metropolitana

Descarregar

Descripció

Estudi per determinar els valors naturals del riu Llobregat al seu pas pel territori metropolità tot analitzant la relació que s'estableix entre la fauna i l'activitat agrícola. En aquesta primera fase d'estudi s'han buscat les millors ubicacions i les principals unitats per dissenyar actuacions per desenvolupar.